Cadrele didactice pot preda şi după vârsta de pensionare!

Distribuie pe:

Până la 26 ianuarie 2015, cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2015 pot depune, la secretariatele unităţilor de învăţământ, cereri de menţinere în activitate ca titulare şi în anul şcolar viitor, până la trei ani peste vârsta de pensionare, conform unui ordin al ministrului Educaţiei, publicat pe site-ul instituţiei.

În anul şcolar 2015-2016, poate fi menţinut în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare cadrul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: postul didactic (catedra) pe care este titular, este complet(ă) şi este viabilă în anul şcolar 2015-2016, iar la nivelul unităţii de învăţământ în care urmează să fie menţinut în activitate ca titular peste vârsta de pensionare nu există reducere de activitate la disciplina pe care cadrul didactic respectiv este titular.

Validarea îndeplinirii cumulative a condiţiilor de menţinere pe post se va face în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ.

În condiţiile în care, până la data de 28 august 2015, la nivelul unităţilor de învăţământ se constată că, din cauza reducerii numărului de ore la anumite discipline, nu mai este posibilă menţinerea în activitate ca titulare peste vârsta de pensionare a unor cadre didactice, conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia de a le informa cu privire la încetarea contractului individual de muncă în vederea pensionării. 

Lasă un comentariu