Despărțământul Reghin al Astrei, 1874-1940 - documente

Distribuie pe:

„Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului român", înființată în anul 1861 la Sibiu și cunoscută mai târziu sub denumirea ASTRA, reprezintă, fără îndoială, un fenomen cultural de excepție. „Asociațiunea transilvană" a intrat în istorie pentru numeroase considerente, dintre care amintim aici: a contribuit la crearea unității de neam și limbă a românilor; a pregătit spiritual poporul pentru Marea Unire, luptând cu armele culturii și credinței împotriva deznaționalizării maghiare; a emancipat poporul prin cultură, combătând ignoranța și superstiția; s-a implicat în înființarea școlilor de toate gradele, susținând mișcarea gândirii pedagogice; a creat și a întreținut un adevărat cult al cărții prin colecțiile sale; s-a implicat în mișcarea artistică teatrală, muzicală, a artelor plastice; a sprijinit mișcarea de educație fizică și sport, în special prin Asociația „Șoimii Carpaților". „Asociațiunea transilvană" s-a implicat în toate domeniile vieții social-economice și culturale ale țării, onorându-și apelativul de „academie de cultură" a românilor din toate zonele țării. Meritul „Asociațiunii transilvane" este și acela de a fi conturat o concepție teoretică de asistență socială și o practică constantă de filantropie din caritate morală și religioasă.

În luna octombrie a anului 2014, Adunarea generală anuală a Astrei s-a ținut în municipiul Reghin. Cu această ocazie a apărut volumul intitulat Despărțământul Reghin al Astrei 1874-1940 - Documente, apărut la Editura Asociațiunii Astra. Apărut sub egida Despărțământului Reghin al Astrei și a Direcției Județene Mureș a Arhivelor Naționale ale României, volumul de față este o culegere de documente întocmită de distinsul cărturar și istoric prof.dr. Liviu Boar, directorul Arhivelor Mureșene, și dr. Milandolina-Beatrice Dobozi, tot din cadrul Arhivelor Mureșene, istoric și cercetător de marcă al trecutului istoric. Volumul acesta, apărut la Reghin, aflat la ediția a II-a revizuită, beneficiază de un foarte amplu, documentat și edificator studiu introductiv, elaborat de prof. Marin Șara, președintele Astrei reghinene, distins intelectual al spațiului reghinean și mureșean.

Volumul cuprinde o colecție impresionantă de documente referitoare la viața astristă reghineană de la începuturile sale, 1874, și până în anul 1940, când activitățile astriste au fost nevoite să înceteze. Documentele cuprinse în prezentul volum sunt în număr de 118, iar la finalul cărții sunt cuprinse și câteva anexe. Toate acestea reliefează o intensă, activă și prodigioasă activitate astristă la Reghin în perioada la care se referă volumul.

Marele istoric și cărturar Vasile Netea scria despre Astra (Asociația pentru literatura română și cultura poporului român), că fără aceasta (Astra), fără adunările ei generale, fără despărțămintele și fără cercurile ei culturale, fără publicațiile și fără bibliotecile ei, fără oamenii ei zdraveni, entuziaști, buni români și buni creștini și tot pe atât de străluciți cărturari și luptători naționali, greu ne-am putea îndeplini întreg progresul cultural al neamului românesc din Transilvania, care, sub raportul educării și instruirii maselor populare, stă adeseori mai bine decât înșiși frații din țara liberă. Activitatea și rezultatele culturale ale Astrei constituie cea mai frumoasă și cea mai trainică biruință a strădaniilor intelectualilor ardeleni de a ridica nivelul satelor noastre și a le îndrepta cu hotărâre și devotament pe căile culturii și ale civilizației.

Despărțământul Reghin al Astrei s-a înființat la 3/14 Aprilie 1874, în urma dorinței Comitetului Central al Asociațiunii, ca satele din marginea câmpiei ardelene din partea de răsărit să intre în sfera de activitate a Astrei Reghin. Abia înființat, despărțământul se împiedică în activitatea sa culturală de organele administrative maghiare. Primul președinte al acestui despărțământ a fost Ioan P. Maior, lui îi urmează Patriciu Barbu, de numele căruia se leagă și înființarea Băncii Mureșiana, urmează apoi la conducere protopopul greco-catolic Petru Uilăcan, apoi protopopul ortodox Galaction Șagău, apoi avocatul dr. Ion Harșia, apoi protopopul ortodox Vasile Duma, apoi dr. Eugen Nicoară, cu multe realizări. Din această succesiune se desprinde clar ideea că la conducerea acestui despărțământ au ajuns numai figuri reprezentative, oameni activi și cu mult prestigiu public, oameni harnici, care au adus nenumărate sacrificii pe altarul activității Astrei. Cuvintele sunt prea sărace pentru a evidenția măreția și importanța faptelor săvârșite de Astra reghineană în acea perioadă.

Îi felicităm pe toți cei care au trudit la realizarea acestui memorabil volum, în mod special domnul prof.dr. Liviu Boar și doamna dr. Dobozi, pentru înaltul profesionalism de care au dat dovadă încă o dată, pentru faptul că, iată, prin documente scot la lumină acele fapte deosebite ale minunaților oameni din acele vremuri, oameni care merită cinstea noastră, respectul și amintirea, asemenea personalități trebuie să fie mereu vii în sufletele noastre.

Lasă un comentariu