Atributul

Distribuie pe:

Stratul limbii române (LXVIII)

În limbile romanice, atributul şi-a păstrat valoarea partitivă, calitativă, de diferenţiere şi completare.

Aceste valori gramaticale le-am dedus din Compendiu de gramatică de Gh. I. Şerban şi din manualul de Limba Latină pentru clasa a VIII-a.

Ceea ce îmi propun să susţin în prezenta tabletă este să realizez o paralelă între atributele din limba latină şi limbile romanice.

Se ştie că în clarificarea atributelor se are în vedere valoarea morfologică a cuvântului prin care este exprimată această parte de propoziţie.

În limba română comună întâlnim, în concurenţă formularea târgul Bârladului şi târgul Bârlad. Întrucât o clasificare a atributului substantival se realizează ţinând seama de cazul acestei părţi de vorbire.

În limba latină am întâlnit exemplele: faber sual fortunae (fiecare este făuritorul soartei sale) - exemplul cuprinde un atribut substantival genitival şi un atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal posesiv şi exemplul „rure discessus" (plecarea de la ţară) - de la ţară este un atribut substantival prepoziţional: substantivul precedat de prepoziţie fiind la cazul acuzativ.

Cuvântul rure fiind inevitabil în legătură semantică cu adjectivul rural.

Atributul adjectival din limba latină este preluat de limbile romanice. În exemplul: Historia narrat res memorabiles (Istoria povesteşte fapte măreţe) - atributul adjectival este exprimat prin adjectiv propriu-zis. Atributul adjectival exprimat prin numeral: „Aurelianus duas Dacias facit…" Aurelian a făcut două Dacii… atributul adjectival exprimat prin adjectiv pronominal: Elle aime ces couleurs (fr.) - Ele iubesc aceste culori (aceste - atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal demonstrativ de apropiere). „Patera tua consilia non sentis" - „Nu simţi că planurile tale sunt dezvăluite" (tale este atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal posesiv).

Am încercat să localizez o paralelă între atributele din limba latină şi limbile romanice, pentru a evidenţia asemănarea dintre unele dintre cele mai importante limbi romanice şi limba vorbită la început în Latium.

Atribute substantivale, adjectivale şi pronominale ne oferă textul final al poeziei „Biografie" de Lucian Blaga: „Cu cuvinte stinse în gură / am cântat şi mai cânt marea trecere / somnul lumii, îngerii de ceară. / De pe-un umăr pe altul / tăcând îmi trec steaua ca o povară." (Sublinierile ne aparţin)

Lasă un comentariu