LA LUDUŞ, BUGETUL PE 2015, ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Distribuie pe:

La iniţiativa domnului primar Cristian Moldovan şi în prezenţa doamnei jurist Eugenia Giurgea, secretarul Unităţii Administrativ Teritoriale Luduş, a unor consilieri locali şi a cetăţenilor din Luduş, bugetul pentru anul 2015 al oraşului Luduş a fost prezentat şi dezbătut în cadrul unei adunări publice care a avut loc luni, 9 februarie, în sala mare a Casei Orăşeneşti de Cultură. După cuvântul de deschidere rostit de domnul primar, prevederile bugetare au fost detaliate, capitol după capitol, de doamna Maria Suciu, şeful biroului Buget, Finanţe, Contabilitate şi Resurse Umane, Dennis Bordan, şeful serviciului Impozite şi taxe, Daniel Şofron, directorul serviciului Administraţia Domeniului Public, Liviu Popa, directorul serviciului Drumuri, Investiţii, Transport şi Zone Verzi, Claudia Vereş, şeful serviciului Asistenţă Socială, Dorin Grama, directorul Casei de Cultură. Ca repere de sinteză au fost prezentate sursele de finanţare estimate la un volum de 39.325.000 lei, constituite din venituri bugetare (impozite şi taxe, în valoare de 25.261.000 lei) şi venituri extrabugetare (de 14.064.000 lei). La cheltuieli sunt prevăzute alocaţii bugetare de 25.383.000 lei, bani direcţionaţi spre secţiunea de funcţionare (22.855.000 lei) şi secţiunea de dezvoltare (2.528.000 lei).

Din bogata listă de investiţii prezentată de domnul Daniel Şofron, prezentăm câteva obiective de larg interes pentru locuitorii oraşului Luduş: modernizarea străzilor Avram Iancu, Florilor, Policlinicii, Pieţei, Liliacului şi 1 Mai, asfaltarea, prin metode alternative a numeroase alte străzi, extinderea iluminatului public pe străzile Zăvoiului, Pieţei, Cioarga, branşamentul electric la Bazinul de înot, extinderea reţelei de apă potabilă în Luduş şi Gheja, continuarea lucrărilor la noua Uzină de epurare a apelor menajere, de la Gheja, canalizarea străzii Mărăşeşti, cofinanţarea proiectului ,,Hală agroalimentară'' în piaţa mare (de marţea), extinderea şi modernizarea imobilului în care funcţionează formaţiunea civilă de pompieri, amenajarea spaţiului de joacă din cartierul Dacia, împădurirea Coastei lui Papuc, din Gheja, reabilitarea podului spre Castel-Gheja, introducerea de utilităţi la capelele mortuare de la Gheja şi Roşiori, amplasarea a trei noi foişoare în oraş, construirea unei fântâni arteziene în parcul din faţa primăriei, reabilitarea clădirii atelierului, a sediului şi a gardului împrejmuitor de la ADP - sere, construirea de ghene subterane pentru gunoiul menajer şi a unui adăpost pentru câinii fără stăpân.

Sunt prevăzute cheltuieli în folosul unor categorii de locuitori din oraş: 946.000 lei, pentru finanţarea indemnizaţiilor acordate persoanelor cu handicap şi a drepturilor asistenţilor personali, 150.000 lei drept ajutoare de încălzire cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social, 50.000 lei, subvenţii pentru Asociaţia Impuls, care îngrijeşte copii cu dizabilităţi neuropsihice şi neuromotorii, 36.000 lei pentru transportul în comun al persoanelor cu handicap şi al asistenţilor personali, 71.000 lei pentru participarea elevilor la competiţii sportive şi concursuri şcolare, 191.000 lei - burse acordate elevilor, 30.000 lei pentru organizarea Nunţii de Aur şi a Zilei pensionarilor, 24.000 lei pentru prepararea hranei distribuite prin Cantina de ajutor social, 325.000 lei transportul în comun al elevilor, pensionarilor, veteranilor de război şi a persoanelor persecutate politic în regimul comunist.

Pentru învăţământ, sunt repartizaţi 6.700.000 lei ca salarii pentru unităţile de învăţământ preuniversitar (liceu, şcoli gimnaziale, grădiniţe cu orar normal, grădiniţe cu orar prelungit), 755.000 lei pentru achitarea drepturilor salariale obţinute prin hotărâri judecătoreşti, 4.000 lei pentru finalizarea observatorului astronomic de la Liceul Tehnologic. Primăria a iniţiat demersuri, negocierile fiind în desfăşurare, pentru construirea a încă zece săli de clasă la Şcoala Gimnazială ,,Ioan Vlăduţiu'' şi pentru construirea unei moderne grădiniţe în curtea Şcolii Gimnaziale Nr. 1.

Bani mulţi sunt alocaţi pentru Spitalul Orăşenesc ,,Dr. Valer Russu'': 8.702.000 lei, cheltuieli de personal, 4.785.000 lei pentru bunuri şi servicii, 92.000 lei, alte cheltuieli. Din aceste sume, doar 13.003 lei vor fi suportate din veniturile proprii ale Spitalului. Un milion de lei constituie contribuţia oraşului Luduş la cofinanţarea proiectului ,,Modernizarea şi dotarea Spitalului Orăşenesc Luduş'', pentru care urmează să fie accesate fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Pentru funcţionarea Casei Orăşeneşti de Cultură ,,Pompeiu Hărăşteanu'' este prevăzută suma de 406.000 lei, din care 217.000 lei, pentru finanţarea acţiunilor organizate de salariaţii instituţiei: Ziua Culturii Naţionale, Ziua Unirii Principatelor Române - 24 Ianuarie, Ziua Naţională a României - 1 Decembrie, Ziua Culturii Maghiare, Ziua Internaţională a Romilor, Zilele oraşului Luduş, Festivalul ,,Nu uita că eşti român'' (la Gheja), Ziua Recoltei (la Roşiori), spectacole de Ziua femeii, Ziua copilului, festivalurile de Colinde, de Datini şi Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou.

La dezbateri, au intervenit consilierii locali Paula Stână, Ciprian Turdean, Tănasie Bologa, domnul Cornel Pop, îndrumător al Cercului de canto, Eugen Marcu, pensionari şi şefii serviciilor din primărie. A fost apreciată ca binevenită organizarea dezbaterii publice a Bugetului pe 2015, s-au formulat observaţii şi propuneri constructive referitoare la direcţionarea cheltuielilor bugetare şi la proiectele de viitor, opinii apreciate ca pertinente de reprezentanţii administraţiei publice locale.

Miercuri, 11 februarie, bugetul pe 2015 a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Luduş.

 

 

Lasă un comentariu