Hidrocentrala Răstolița putea să producă milioane de Kwh!

Distribuie pe:

Fac parte din ziariștii care timp de mulți ani, adică de la primul țăruș, am urmărit evoluția lucrărilor la centrală și la baraj, precum și la instalarea liniilor de înaltă tensiune pe creștele munților Călimani.

Aici s-au investit miliarde de lei, dar după 1989 s-au pierdut bani grei prin nefuncționarea acestui obiectiv socio-economic.

Șantieriștii au avut ca proiect:

1) Construirea unui baraj care să primească 5 milioane de mc de apă, care pe perioade bine determinate să furnizeze localităților din aval, mai ales municipiului Târgu-Mureș, apă curată, chiar și pe timpul secetos.

2) Un alt obiectiv stabilit a fost producerea energiei electrice, centrala fiind proiectată pentru 10 MWh.

3) În lacul de acumulare era programată creșterea păstrăvului și realizarea unei producții anuale de 40-50 tone de pește, prin care să se asigure aprovizionarea restaurantelor din Mureș și județele limitrofe, precum și livrarea către populație a 5 tone pește într-o lună.

4) În zona de lângă baraj a fost în proiect construirea a 4 hoteluri, cu câte 100 de locuri fiecare, transformând astfel Răstolița într-o stațiune turistică montană, cu largi facilități pentru ocuparea forței de muncă din zonă.

Precizez că aici, în perioadele de vârf ale construcției, au lucrat peste 400 de constructori, energeticieni, ingineri, mineri, artificieri, electricieni de clasă în instalații. Mă număr printre cei care au luat parte la străpungerea unui versant de munte, concomitent din două părți și întâlnire la punctul stabilit. Cu o mare precizie, la aceeași oră și minut, cele două echipe de energeticieni au ajuns la borna fixată. Împreună cu fotograful Carol Szasz, am parcurs primii tunelul creat în inima muntelui, pe unde vor curge apele celor două Ilve și se vor opri în baraj.

Toate aceste obiective au fost prezentate pentru a marca opera de anvergură de pe Mureșul Superior. Spre deznădejdea mea, după 1898 s-au repartizat investiții puține în această zonă. Primarul Târgu-Mureșului, prefecții și președinții consiliului județean au stat departe de lucrare, deși era de urgență I pentru noi. NU au cerut guvernelor și ministerelor de resort asigurarea fondurilor necesare unui asemenea obiectiv. De aceea, în continuare este absolută nevoie de o solicitudine mare din partea președintelui Consiliului Județean Mureș, a prefectului și a primarului municipiului pentru obținerea imediată a fondurilor destinate intrării în exploatare a hidrocentralei Răstolița, punct important al asigurării pentru o lungă perioadă a apei potabile curate pentru zeci de localități din aval.

Lasă un comentariu