„Inchiziția" lui Coruț

Distribuie pe:

Poporul român este, tot mai intens, ținta celor mai aberante psihoze păgâne proferate în spațiul public: „Plevușca" PAVEL CORUț (XXII)

Acest documentar este o replică la trei din cărțile lui Pavel Coruț: „Mântuirea de după marea rătăcire" (I), „Secretele vârstelor de aur" (II), „Arta succesului la români" (III)!

În avântul lui de a „desființa" toate religiile, fără să aibă măcar habar de distincția doctrinară dintre Ortodoxie și catolicism, Pavel Coruț le tratează pe acestea „la grămadă", de-a valma, erijându-se într-un „super-lider" gata să intervină pentru „salvarea" umanității neștiutoare de „invazia" unor forțe spirituale ce ne-ar ține „captivi": aproape cu toții, fără să conștientizăm că „religiile îmbolnăvesc și ucid … miliarde de oameni" (I; pg.11), suntem „închiși în sfere mistico-religioase create de fabulații" (I, pg.17)! Ceea ce nu înțelege P.C., ca și un doctor sfătos incapabil să se vindece pe sine, constă tocmai în aceea că este prizonierul unei conștiințe răvășite … în abisul „întunericului cel mai dinafară"! În propria lui conștiință, zbuciumată, zdruncinată și atrofiată de percepții false, „salvatorul" nostru nu mai poate să discearnă faptul că este victima unor imagini răsturnate și trăiește cu iluzia că ne „eliberează" ca un „supraom" din efortul urcușului nostru la Rai! Să ne ferească însă Dumnezeu de un așa „ajutor" …infernal!

P.C. nu își pune însă „umărul" pentru a se reuși distrugerea religiilor, cum își închipuie, ci pentru ca omenirea întreagă să „beneficieze" de o Religie Universală sub conducerea lui Antihrist. În acest proces, cu secrete bine păzite de „superiori" în „grade" din cele mai mari, P.C. nu este decât o „plevușcă"… Vă întrebați, poate, cine este acesta Antihristul ? Este „Adevărata Divinitate", cum o numește P.C., adică o falsă divinitate care va pretinde întregii lumi, din Templul de la Ierusalim, să i se închine ca lui Dumnezeu însuși! Este omul satanizat, conducătorul întregii lumi! Pentru întronarea lui lucrează de zor și „frații" noștri rătăciți, catolicii, identificați de P.C. cu niște „abominabili mafioți" (I, pg.24)… Chiar dacă P.C. este întemeiat atunci când le atribuie catolicilor săvârșirea unor fărădelegi prin care au discreditat creștinismul, cum ar fi rolul nefast al Inchiziției (I, pg.190), al „vinderii de indulgențe pentru iertarea păcatelor" (II, pg.627) sau al numărului colosal de „beatificări" (I, pg.36), el însuși adoptă „în numele științei" practicile asasinărilor spirituale fără discernământ ale inchiziției catolice! Cu mențiunea că „Inchiziția" lui Coruț nu vizează afectarea doar a vreo doi oameni de știință, ci a vreo două milioane de creștini!

„Șarjele" antiromânești ale lui Pavel Coruț, care de fapt vizează compromiterea imaginii publice a ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române, sunt un amestec haotic de analogii nepotrivite, generalizări forțate și afronturi nerușinate față de întreg poporul nostru: „neamul românesc nu are nici o religie, nici credință, ci numai un amalgam de superstiții exploatate de preoți" (I, pg.122); „Noi, românii, nu avem nici o scuză pentru creștinare, deoarece străbunii daci aveau o religie mult mai curată decât creștinismul" (I, pg.227) etc! De fapt, fără nici un dubiu, tocmai această încreștinare a neamului nostru „deranjează" și este motivul pentru care, după '89, s-a declanșat o acerbă campanie de denigrare și calomniere a Ortodoxiei și a ortodocșilor! În rest, de oricâte pretexte s-ar prevala P.C., atacul lui la adresa Bisericii și a reprezentanților ei se desfășoară într-un context în care se știe prea bine că nu B.O.R. este cea care generează decăderea morală și materială a poporului nostru, ci tocmai acele forțe interne care execută planul destabilizator al Ocultei mondiale! Iar interacțiunea concepțiilor lui P.C. cu mondialismul ocult, indiferent că este conștient sau nu, dar „pliată" pe niște frustrări abil provocate și amplificate, se produce în punctul în care este în joc ștergerea identității noastre ortodoxe! Ștergerea presupune „argumentul" că noi, majoritatea românilor, am fi de fapt niște „formaliști" (I, pg.49), conduși de o „mafie religioasă" (I, pg.49) total coruptă („de la patriarh și până la ultimul clopotar" - I, pg.51), aflată la cheremul mondialismului ocult („Propagandiștii religioși de orice fel și rang, de la popă și Patriarh … sunt simple unelte ale Ocultei mondiale și retrograde" - I, pg.55) ! Scopul real al acțiunilor lui P.C. este acela de a semăna printre românii credincioși o psihoză de neîncredere, discordie, suspiciune și confuzie față de o instituție cu mare priză la public: B.O.R. ! Slăbirea coeziunii sentimentului național, în atare situație, ar avea efecte catastrofale ce ar culmina cu disoluția statului național unitar român!

Neînțelegând deci că a fi român înseamnă implicit a fi creștin, iubitor de neam și de Dumnezeu, P.C. folosește toată gama de clișee culpabile ca să îi scoată pe români din Biserică și pe Dumnezeu din inimile lor: vorbește de o „biserică infracțională" (I, pg.372), formată din „paraziți și infractori" (I, pg.377), care acționează în „stil mafiot" „cu girul și acoperirea nașului patriarh" (I, pg.374)! Ca luarea în desconsiderare să fie dusă de P.C. până la capăt, prin exagerarea consecințelor subvențiilor acordate ierarhilor de către Stat (invocate de el ca să „justifice" de fapt… inutilitatea existenței Bisericii!), debitează supoziția conform căreia „sinodalii B.O.R. ar vota că regina porno din România este fecioară, dacă ar fi amenințați că li se vor anula subvențiile statale" (I, pg.24)! Este și aceasta o „mostră", dacă mai era cumva nevoie, a unui limbaj care nu are nimic de-a face cu decența intelectuală a unui pretins „om de știință"…

Lasă un comentariu