Lazăr Lădariu - personalitate providenţială pentru neamul românesc

Cu sufletele pline de lumină şi de bucurie, omagiem pe unul dintre cei mai mari poeţi români contemporani şi, în acelaşi timp, unul dintre marii oameni de cultură şi de vibrantă trăire românească din spaţiul românesc, în special transilvănean, domnul LAZĂR LĂDARIU, cu prilejul împlinirii a 76 de ani de viaţă. Folosind acest prilej, îi aducem prinosul nostru de cinstire şi de preţuire, împreună cu simţămintele noastre de neţărmurită dragoste, mulţumind, totodată, Părintelui ceresc - care toate le orânduieşte spre bine şi poartă de grijă tuturor - că l-a învrednicit să ajungă până la această culme de viaţă, din care mai mult de o jumătate de veac a închinat-o slujirii devotate neamului românesc şi credinţei noastre strămoşeşti.

Domnul Lazăr Lădariu s-a născut într-o zi sfântă, într-o zi de măreaţă sărbătoare pentru creştinătate. A venit pe lume de sărbătoarea Bunei Vestiri - 25 martie, a anului 1939, în frumoasa localitate Idicel-Sat de pe atât de binecuvântata vale a Mureşului Superior, într-o familie de oameni harnici, cinstiţi şi cu frică de Dumnezeu, care au insuflat copiilor lor dragostea faţă de Dumnezeu şi de poporul român, dar şi un adevărat cult al muncii cinstite şi neîntrerupte, fapte care caracterizează întreaga viaţă a celui care urma să fie un luminător al poporului român, distinsul cărturar Lazăr Lădariu.

Înzestrat de Dumnezeu cu o minte ageră şi pătrunzătoare, cu orizonturi largi, cu o sete neostoită de cunoaştere, stăpân pe o cultură generală temeinică, cu o putere de muncă neobişnuită, cărturarul Lazăr Lădariu a pus, la rândul său, toţi talanţii cu care a fost dăruit de Dumnezeu în slujba neamului românesc şi a credinţei strămoşeşti a poporului nostru românesc. Fiind înzestrat cu o voinţă hotărâtă, pasionat de realizări, calculat în fapte, cu o viziune clară a lucrurilor, fără teamă de boală, piedici sau împotriviri, cu o dragoste dusă până la sacrificiu pentru neamul românesc, cărturarul Lazăr Lădariu a putut în cei peste 53 de ani de activitate să îmbogăţească patrimoniul cultural al neamului nostru românesc.

Pe lângă faptul că este un reprezentant de marcă al literaturii române contemporane (după umila mea părere, cred că poezia sa stă alături de cea a lui Grigore Vieru, Adrian Păunescu), domnul Lazăr Lădariu se manifestă permanent şi ca un înflăcărat patriot, iubitor al poporului român şi luptător credincios pentru sfântul nostru neam românesc. La acestea l-au îndemnat nu numai credinţa şi dragostea sa adâncă faţă de Sfânta noastră Biserică strămoşească, ci şi faptul că domnia sa s-a identificat cu toată fiinţa sa cu poporul din mijlocul căruia s-a ridicat. În felul acesta a ştiut să îmbine în chip pilduitor dragostea de neam cu cea de Biserică, cărora le-a slujit deopotrivă, fără rezerve şi fără încetare, bucurându-se astfel de o aleasă preţuire şi de o profundă apreciere din partea tuturor celor care îl cunosc.

Mărturisesc cu această ocazie, într-un mod cât mai sincer cu putinţă, că eu personal, ca apropiat al distinsului cărturar Lazăr Lădariu, mă simt plăcut îndatorat să-l asigur, încă o dată, de sentimentele mele de dragoste, de profundă apreciere, de statornică prietenie şi de recunoştinţă firească, pentru râvna pe care a depus-o în vederea formării mele ca om şi ca intelectual, pentru îndemnurile şi sfaturile preţioase de care m-a împărtăşit timp de aproape 20 de ani, pentru încurajările şi îndrumările date.

Am avut deosebita plăcere şi bucurie să-l cunosc pe domnul Lazăr Lădariu încă de pe vremea când eram tânăr student la celebra Academie Teologică Şaguniană de la Sibiu. De la începuturi s-a stabilit între noi mai mult decât o simplă colaborare, pentru că, încă de atunci, am devenit colaborator la celebrul cotidian „Cuvântul liber". S-a stabilit astfel între noi o statornică prietenie care durează deja de două decenii şi care va dura veşnic. Mă simt mândru şi onorat să fiu prietenul domnului Lazăr Lădariu, cum domnia sa a spus asta, să fac parte din cercul de apropiaţi ai domniei sale. Mereu am avut, şi am, de învăţat de la domnia sa, atât din tainele culturii române, cât şi, poate ce e şi mai important, am văzut la domnia sa onoare, omenie, demnitate, seriozitate, pricepere, talent, înţelepciune, pe care le cultivă, pentru ca toţi cei care îl cunosc să şi le însuşească.

Îmi aduc aminte cu bucurie de o zi memorabilă, la care şi domnia sa face referire de atâtea ori, de unul din multele episoade care alcătuiesc colaborarea noastră de-a lungul timpului, de ziua de 26 ianuarie 2003, când eu eram un foarte tânăr preot în localitatea Toaca de pe frumoasa şi încântătoarea vale a Gurghiului, şi în acea zi, în sfânta biserică de acolo, am avut bucuria să se lanseze prima mea carte intitulată „Vasile Netea - Cărturarul din Deda Mureşului", istoricul şi cărturarul Vasile Netea fiind originar din localitatea mea natală, Deda. Printre alţi intelectuali mureşeni, care s-au deplasat acolo, s-a numărat desigur şi domnul Lazăr Lădariu. Bineînţeles că discursul domniei sale a avut cea mai importantă rezonanţă. S-a bucurat extrem de mult că a putut să vorbească oamenilor în sfânta biserică, a ţinut din faţa sfântului altar un discurs fulminant, a oferit o adevărată lecţie de oratorie. A prezentat cartea mea despre Netea, dar în acelaşi timp a oferit şi o lecţie de un cald şi vibrant patriotism, cultivând în inimile şi sufletele celor care l-au ascultat o emoţie evidentă şi o intensă trăire românească, într-o zonă în care românismul este la el acasă.

De asemenea, şi cu alte ocazii, cât am stat pe Valea Gurghiului, domnia sa a venit la mine ori de câte ori l-am invitat. Am reînfiinţat acolo un Despărţământ al Astrei, unde eu am fost ales preşedinte, iar domnul Lazăr Lădariu a fost prezent permanent la absolut toate întrunirile pe care le-am organizat la Toaca, Hodac, Ibăneşti sau în alte părţi ale acelor locuri. Mereu a venit cu discursul de înaltă ţinută al domniei sale, discurs vibrant, din care reieşea dragostea pentru neamul românesc şi pentru sfânta noastră glie strămoşească, glie pe care mulţi eroi au sfinţit-o, de-a lungul timpului, cu scump sângele lor, glie pe care ne-au lăsat-o nouă, ca şi noi la rândul nostru să o cinstim, să o respectăm, să o apărăm şi aşa sfântă şi neprihănită să o lăsăm generaţiilor care vor veni după noi până la sfârşitul veacurilor.

După ce m-am mutat la Târgu-Mureş am avut prilejul şi bucuria mai multor întâlniri, discuţii şi întrevederi cu domnul Lădariu. Permanent am învăţat câte ceva de la domnia sa.

De asemenea, domnul Lazăr Lădariu mi-a prezentat şi alte cărţi, a scris recenzii extrem de valoroase la cărţile mele, mi-a scris prefeţe la unele dintre cărţile mele, toate aceste lucruri nu pot să facă decât să mă bucure şi să mă onoreze.

În prezent sunt un apropiat colaborator al domniei sale în cadrul Despărţământului Central Judeţean Mureş al Astrei, unde domnia sa este preşedinte, iar eu am onoarea să îndeplinesc funcţia de secretar 1 al acestui despărţământ. În această situaţie participăm împreună la foarte multe întruniri culturale în diferite locuri din ţară.

De curând, domnul Lădariu mă onorează cu colaborarea domniei sale la proiectul cultural iniţiat de mine, intitulat „Tradiţie, Cultură, Spiritualitate în Deda şi împrejurimi", proiect menit să valorifice tot ceea ce înseamnă patrimoniul cultural-spiritual al localităţii Deda, ca cea mai importantă comunitate a Văii Mureşului Superior, dar şi să evidenţieze toate valorile pe acest mirific şi binecuvântat de Dumnezeu spaţiu al Mureşului Superior. Faptul că eu sunt născut la Deda, iar domnul Lădariu la Idicel-Sat, contează enorm în apropierea noastră sentimentală. Provenim amândoi din zona din care măreţii Călimani supraveghează, de la semeţia înălţimii lor, văzduhurile înconjurătoare şi povestesc parcă despre faptele minunate ale celor de dinaintea noastră. Suntem din două sate foarte apropiate, dar suntem chiar din aceeaşi vatră a românismului, a creştinismului curat şi sănătos, a respectului, a dragostei şi a legăturii indestructibile care trebuie să existe între toţi cei care simt româneşte şi a căror inimă vibrează intens pentru sfântul nostru neam românesc.

Am petrecut multe momente memorabile alături de domnia sa şi sper ca şi pe viitor să am ocazia fericită de a sta cât mai mult în preajma domniei sale, pentru că, dacă stai lângă un asemenea om al culturii române, ai numai de învăţat lucruri bune, utile şi care îţi pot fi extrem de folositoare în viaţa intelectuală, dar şi în viaţa cotidiană.

În decursul anului trecut am avut marea bucurie de a coordona, împreună cu dr. Ioan Lăcătuşu, volumul Profesioniştii noştri 12. Lazăr Lădariu la 75 de ani. Cărturar şi Patriot Român, apărut la editura Eurocarpatica din Sfântu-Gheorghe. Acest volum omagial-ştiinţific, dedicat în întregime domnului Lazăr Lădariu, a apărut sub egida Centrului European de Studii Covasna-Harghita şi a Despărţământului Central Judeţean Mureş al Astrei, lansat, cu deplin succes, în multe localităţi din judeţul Mureş şi din ţară: Târgu-Mureş, Reghin, Târnăveni, Iernut, Deda, Topliţa ş.a.

Pentru toate acestea, odată cu felicitările mele, cu prilejul împlinirii a 76 de ani de viaţă, urez domnului Lazăr Lădariu ca Bunul Dumnezeu să reverse asupra domniei sale toate darurile Sale cele bogate, să-i binecuvânteze din belşug strădaniile de viitor şi să-i înmulţească anii până la adânci bătrâneţe, cu sănătate şi cu aceeaşi vigoare sufletească şi trupească de care s-a bucurat întotdeauna, ca să fie, şi de acum înainte, tot atât de folositor culturii române şi neamului nostru românesc, ca astfel să poată adăuga noi lauri la cununa atât de bogată în vrednicii care-i încununează activitatea de până acum.

La mulţi ani fericiţi şi binecuvântaţi!

 

Lasă un comentariu