Autentice valori ale artei româneşti, strălucind la Reghin

Postul Paştelui, timpul de graţie dinaintea Sărbătorii Floriilor, a fost cel mai prielnic moment pentru reghinenii creştini, iubitori de vers şi cântec religios, să împlinească o inedită taină a spovedaniei sincere între ei şi Creator, participând la un concert de muzică şi poezie, pe scena Casei Municipale de Cultură dr. Eugen Nicoară, joi, 2 aprilie - o seară care va rămâne memorabilă. Impresionantul concert Hristos a Înviat! a fost o oportunitate extraordinară pentru reghineni de a-i întâlni pe Ionuţ Fulea şi pe Mariana Anghel (îndrăgiţii interpreţi de muzică populară), alături de excepţionalul actor Dorel Vişan, sub lumina blândă a emoţiei, într-un recital  pe măsura valorii lor artistice. La 30 mai 2002, actorul şi poetul Dorel Vişan a fost decorat  cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler „pentru prestigioasa carieră artistică şi talentul deosebit prin care a dat viaţă personajelor interpretate în filme, dar şi pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc", numărându-se şi printre primii 12 scriitori de psalmi  din lume (calitate pentru care  a fost premiat la Madrid şi la Vatican). Versul consacrat divinităţii (extinzând tematica şi asupra familiei creştine, în sânul căreia se perpetuează valorile spirituale şi dragostea de neam) şi pricesnele interpretate răscolitor (pricesnele fac parte din creaţia oamenilor din satele transilvănene, fiind acceptate şi introduse de preoţi, la terminarea Slujbei de Liturghie, duminica) au coborât Cerul pe pământ şi datorită susţinerii armonice a Grupului Cameral instrumental Cantores, dirijor dr. prof. Petrişor Varga, al Grupului vocal Anghelos şi a măiestriei d-lui Marcel Anghel - care a îngenuncheat sufletele în rugăciune bătând toaca. Regizor artistic al spectacolului a fost Mariana Anghel, iar martori muţi, privind dincolo de jocul capcanelor minţii, au stat icoanele pictate de Marcel Naste, expoziţia extinzându-se de pe scenă şi într-o sală adecvată din instituţia proaspăt renovată, pregătită  şi ea în ţinută de sărbătoare. Putem spune că, după mulţi ani de zile, în sfârşit, reghinenii au o instituţie de cultură modernă, la standarde demne de orice mare oraş din România (director prof. Ioan

Conţiu). Toţi cei prezenţi au remarcat îmbunătăţirile substanţiale aduse imobilului, ambientul creat special pentru confortul lor, iar eforturile întreprinse de Primăria municipiului Reghin au fost recunoscute prin vii aplauze, la intrarea în sala de spectacol a d-nei primar ec. Maria Precup. De fapt, cu doamna primar au împărţit bogatele aplauze şi artiştii, invitând-o pe scenă pentru a-i împărtăşi gratitudinea lor, satisfacţia simţită de ei în timp ce sorbeau împreună, artişti şi spectatori, din cupa de emoţie a artei divine. Cuvintele emoţionante, urările de linişte şi pace în pragul Marelui Praznic Luminat - Învierea Domnului Nostru Iisus Hristos, rezonează încă învăluind oraşul în aşteptarea sărbătorii. Şi prin acest gest, prezentarea concertului extraordinar de poezie şi cântec religios, reghinenii se simt pre-ţuiţi. Mulţumiri organizatorilor! Sărbători fericite!

 

Lasă un comentariu