„REVOLUŢIA ROMÂNĂ DE LA 1848-1849 DIN TRANSILVANIA, ÎN DOCUMENTE"

Distribuie pe:

În cea de a treia decadă a lunii lui Prier, miercuri, 22 aprilie 2015, organizaţiile nonguvernamentale: Societatea Cultural - Patriotică „Avram Iancu", Filiala Târgu-Mureş, Despărţământul Central Judeţean Mureş al ASTREI şi Societatea Culturală „Maris Dava" au organizat, la Târgu-Mureş, simpozionul cu titlul de mai sus. Evenimentul istoric s-a desfăşurat la Casa Memorială Avram Iancu, unde îşi are sediul organizaţia care îi poartă numele. După cuvântul de deschidere, rostit de Ioan Berţa, preşedintele societăţii, „Avram Iancu", au fost intonate Imnul Naţional şi Marşul Iancului, aşa cum se obişnuieşte înainte de fiecare manifestare patriotică.

Realizatorul acestei ediţii a fost cercetătorul ştiinţific gradul I dr. Iachim Lazăr, despre care unul din vorbitori afirma că este la o vârstă venerabilă, dar este plin de vitalitate, care continuă să cerceteze şi să scrie.

Pentru a vorbi despre evenimentul care a avut loc în urmă cu peste un secol şi jumătate, au fost invitate persoane care cunosc evenimentul şi, aşa cum scria Traian H. Pop în prefaţa „Memoriilor" lui Vasile Moldovan, fost prefect al Legiunii a III-a, „luptătorii aprigi şi neînfricaţi au dus o luptă sfântă şi eroică pentru drepturile şi viitorul unui popor care geme de veacuri sub cătuşa nemiloasei iobăgii".

În cadrul simpozionul, profesorul doctor Felician Suciu a prezentat cartea cu titlul „ Rapoartele prefecţilor Revoluţiei - Avram Iancu, Axente Sever, Simion Balint", din care redăm: „Cartea a apărut în anul 2014, la împlinirea a 190 de ani de la naşterea lui Avram Iancu şi a 165 de ani de la bătăliile din Munţii Apuseni", lucrare care a fost oferită, spre documentare, Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu", Filiala Târgu-Mureş.

Profesorul Petru Nemeş, preşedinte al Societăţii Culturale „Alexandru Papiu Ilarian", în cuvântul său a vorbit despre patronul societăţii care îi poartă numele, care „participă la toate adunările care se ţineau la Casa «Avram Iancu» în cadrul cărora se comenta asiduu hotărârea Dietei de la Bratislava de unire a Transilvaniei cu Ungaria."

A urmat Lazăr Lădariu, redactor-şef al cotidianului „Cuvântul liber", preşedinte al Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI, care a prezentat obrăznicia unui ziarist din Budapesta, care ne dă lecţii şi a ponegrit figura legendară a „Crăişorului" Avram Iancu, afirmând că în timpul revoluţiei, sub comanda lui, au fost omorâţi unguri, în timp ce un raport, din 10 ianuarie 1850, al unui căpitan austriac remarcă tocmai comportamentul uman, la 1848-1849 al Eroului Naţional.

Profesorul Mihai Monoranu a prezentat comunicarea „Avram Iancu şi Alexandru Papiu Ilarian" din care redăm următorul fragment: „În preajma marilor împliniri ale istoriei românilor, atât unul, cât şi celălalt erau convinşi de adevărul că România nu poate fi întreagă fără Ardeal - leagănul etnogenezei româneşti, după cum tot atât de adevărat e faptul că Transilvania românească e viabilă doar unită cu matca ei firească, România".

În încheiere, au mai făcut completări la cele spuse de cei care au fost invitaţi, Elena Mihu, cercetător, şi Ion Gîju, preşedinte al Societăţii Culturale „Maris Dava".

Preşedintele societăţii gazdă a mulţumit celor prezenţi, sperând ca la alte manifestări publicul patriot va fi într-un număr mai mare.

Mircea Dorin Istrate, profesor şi poet, a recitat trei poezii adecvate evenimentului, din creaţia proprie.

Lasă un comentariu