Reparaţii morale pentru foştii militari îndepărtaţi abuziv din armată!

„Fostelor cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată sau din comandamentele şi unităţile de grăniceri, prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) şi (3) lit. e) - în ceea ce îi priveşte pe cei care au făcut disidenţă politică şi (sau) au suferit condamnări din motive politice -, li se acordă o indemnizaţie reparatorie lunară egală cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, începând cu luna următoare obţinerii calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată", se arată în singurul articol al Legii nr. 80/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 263, din 20 aprilie 2015.

Legea nr. 80/2015 modifică art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961.

Pentru anul fiscal 2015, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2.415 lei.

Lasă un comentariu