Ştiinţă şi... Religie

Distribuie pe:

„În colonia penitenciară de la Periprava, bravii noştri preoţi, martirii noştri, oficiau Sfânta Liturghie, folosind o batistă pe care se zugrăvise un epitaf folosit în chip de antimis şi două icoane. Se mai folosea un penar mic, în care se păstra Sfânta Împărtăşanie pentru bolnavi şi muribunzi. Şi, totuşi, azi sunt biserici cu puţini credincioşi...".

Costion Nicolescu, cercetător la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti, doctor în Teologie la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge" din Paris. Este profund cunoscător al credinţei şi tradiţiei naţionale. A publicat, între altele, volumele: „Bucuria convorbirii", „Elemente de teologie ţărănească", „Riscul de a fi ortodox", „Cine se teme de Biserică", „Teologul în cetate - Părintele Stăniloaie şi aria politicii". A scris numeroase articole şi studii în diferite publicaţii şi a realizat emisiuni de radio şi televiziune cu tematică culturală şi religioasă. Este autor de citate: „Răul poate fi învins prin iubire".

***

„A suferi înseamnă a avea un secret cu Dumnezeu".

Soren Kierkegaard filosof, scriitor, teolog danez din secolul al XIX-lea. Prin concepţia sa filosofică asupra constrângerii omului de a-şi alege destinul, a exercitat o influenţă hotărâtoare asupra teologiei şi filosofiei moderne, în special asupra filosofiei existenţiale. În literatura română influenţa operei lui Kierkegaard, operele sale au început să circule abia în perioada interbelică, în limbile franceză, italiană sau engleză şi i-au influenţat pe Mircea Eliade, Emil Cioran şi Nicolae Steinhardt.

***

„Iubirea de Dumnezeu este singura posibilitate de a fi întotdeauna fericit".

Valeriu Popa (1924-1997), marele vindecător al României, un deschizător de şcoală şi drum în domeniul naturismului şi bioenergeticii în ţara noastră. A fost promotorul călăuzirii paşilor prin labirintul unei practici naturiste puţin cunoscute la noi şi mai puţin cunoscute în lumea medicală. Datorită generosului, neobositului şi marelui iubitor de oameni, Valeriu Popa, trăiesc astăzi şi se bucură de viaţă mii de foşti pacienţi. Deviza lui era: „vindecarea se face fizic, mental şi spiritual, toate trebuie corelate".

Lasă un comentariu