Întâlnire a factorilor de decizie judeţeni cu mediul de afaceri din Sighişoara

La Sighişoara, în prezenţa domnului Lucian Goga, prefect al judeţului Mureş, a domnului Dan Bândea, în calitate de primar interimar al municipiului Sighişoara, a directorului Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - Mureş, Torok Csaba, şi a reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial de Muncă şi ai Direcţiei Naţionale a Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală Mureş, a avut loc întâlnirea Consiliului Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Sighişoara (CLIMM).

Într-un climat de colaborare, domnul Török Csaba a explicat implementarea diferitelor programe de întrajutorare guvernamentală. Înscrierile sunt onorate după ce firma îşi completeză o aplicaţie pentru fiecare program, în care sunt incluse modalitatea de derulare, prezentarea unui plan de investiţii sau plan de afaceri. Printre documentele solicitate, există un certificat de înregistrare de la finanţele publice, prin care să se ateste că societatea nu are datorii la bugetul de stat, pentru ca cererea să devină eligibilă. Odată ce Consiliul Concurenţei a aprobat acele proiecte, societăţile înscrise pot apela la Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Mureş, instituţia guvernamentală care verifică, consiliază, implementează şi monitorizează tehnic planuri de investiţii. Interesul crescut pentru aceste fonduri, europene sau guvernamentale, face să se caute căi mai directe de accesare a lor, fără atâtea meandre funcţionăreşti-birocratice.

Potrivit prefectului Lucian Goga, există fonduri guvernamentale care vin pe diferite instituţii, IMM-urile putând să le acceseze mult mai uşor. Eva Man, inspector-şef adjunct al ITM Mureş, oferă date privind completarea dosarului de personal. Eliberarea adeverinţelor pentru vechime rămâne, potrivit legii, tot în sarcina angajatorului. S-a pus problema stocării documentelor atestatoare a vechimii, doar că legiuitorul nu face distincţie între un angajator mare, care îşi permite spaţiu adecvat arhivării, şi un angajator mic, astfel că s-a recomandat personalului de la resurse umane să întocmească, pentru fiecare fost salariat care pleacă, o adeverinţă cu toate elementele de care va avea nevoie mai târziu, iar la dosar să rămână o copie. Vechimea în muncă, până în 2011, se probează cu cartea de muncă, iar din 2011 există posibilitatea scanării acestora, simplificând sistemul funcţionăresc greoi al evidenţei. Singurele probleme care mai dau bătaie de cap sunt grupele de muncă, uneori sunt trecute în cartea de muncă, alteori nu. Ca mijloc de prevenţie, este bine ca salariatul, din când în când, să solicite o filă a contribuţiei la pensie. De asemenea, concediul fără plată nu se consideră vechime în muncă, obligaţia angajatorului fiind să completeze dosarul personal al fiecărui angajat. Din 2011, un inspector ITM poate intra în orice incintă de întreprindere sau gospodărie, fie ea particulară, unde există suspiciunea desfăşurării muncii la negru. De asemenea, nu se face distincţie între un salariat angajat sau un zilier. Din 2011, un angajator poate întocmi mai multe contracte cu acelaşi salariat, dar pe funcţii diferite.

La întocmirea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată, se are în vedere perioada de probă, care s-a mărit la 90 de zile. Dacă cel supus probei nu corespunde locului de muncă, i se aduce la cunoştinţă acest fapt printr-o notificare, şi îi încetează contractul de muncă. Dar şi invers, dacă salariatul consideră că nu poate face faţă cerinţelor impuse, poate aduce la cunoştinţa angajatorului că, de a doua zi, nu mai vine la lucru.

Cea mai gravă problemă la nivel de municipiu Sighişoara este lipsa forţei de muncă, iar ITM nu are atribuţii de a recruta forţă de muncă pentru diferite întreprinderi, evidenţa persoanelor şi recrutarea fiind la Agenţia de Şomaj. Odată cu preluarea activităţii fostului şef al finanţelor publice din Sighişoara, respectiv a domnului Ungureanu, noul director, doamna Daniela Robu, care lucrează din 1990 în sistemul centralizat pentru coordonarea colectării la nivel de judeţ, i-a asigurat pe cei prezenţi de disponibilitatea şi deschiderea pe care le are în vederea unei conlucrării şi colaborării instituţionale, contribuabilii sighişoreni având ca reper prevederile legislaţiei fiscale, cu modificările de ultimă oră.

A reieşit şi o anomalie, ce trebuie grabnic îndreptată: se plătesc taxele fiscale aferente şi nu de puţine ori, când ai nevoie de o adeverinţă pentru spital, casă de sănătate, se constată în sistem, persoana care are calitatea de asigurat nu se regăseşte în baza de date, iar funcţionarul de la ghişeu îţi respinge cererea pe motivul că nu ţi-ai achitat dările.

Toate instituţiile funcţionează pe baze de date proprii, fiecare are aplicaţii specifice, toate informaţiile pe care le gestionează instituţia nu au fost compatibilizate privind plăţile, declaraţiile tuturor persoanelor fizice. De asemenea, doamna Robu şi-a arătat deschiderea pentru a explica orice neclaritate, orice problemă ivită privind legislaţia fiscală. Cei în drept pot cere informaţii în scris de la sediul oficiului ANAF Sighişoara sau să acceseze site-ul de informaţii al finanţelor publice Mureş – Serviciul pentru contribuabili. 

Lasă un comentariu