Activități non-agricole în mediul rural

Distribuie pe:

Din suprafața totală a țării, aproximativ 87 la sută reprezintă spațiul rural, comune, ca unități administrativ-teritoriale și satele componente. Aproape jumătate din populația României locuiește în mediul rural, unde, din punct de vedere economic, agricultura domină, ocupând 70 la sută din forța de muncă. Sectorul non- agricol se reduce la mici unități comerciale sau de producție și la activitățile autorităților locale și ale instituțiilor aflate în subordinea lor. Cel mai des în satele românești activitatea economică se regăsește în baruri, buticuri sau magazine mixte pentru săraci în stare să se aprovizioneze pe datorie, „la condică".

Dacă se are în vedere că agricultura este dependentă de factorii naturali, activitățile non-agricole pot contribui la diminuarea sărăciei în mediul rural, contribuind și la reînnoirea generațiilor la sate.

Domeniile în care se pot porni o afacere în mediul rural sunt: activități de producție – fabricarea de produse textile, articole de marochinărie, produse farmaceutice, fabricarea de construcții metalice, activități meșteșugărești, prelucrarea legumelor și fructelor, olărit, brodat, prelucrarea lânii, servicii agro-turistice, servicii de reparații auto, unelte casnice, consultanță, juridice, mediere etc. Noua politică a UE pune un accent deosebit pe dezvoltarea rurală. Sectorul agricol și rural românesc continuă să aibă un potențial insuficient exploatat. Politica dezvoltării rurale pentru perioada 2014-2020 se axează pe trei obiective strategice pe termen lung, care se aliniază Strategiei „Europa 2020" și obiectivele Politicii Agricole Comune. Astfel se propune stimularea competivității agriculturii, garantarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice, precum și favorizarea dezvoltării teritoriale echilibrate a economiei comunităților rurale a forțelor de muncă.

Lasă un comentariu