Zilierii vor putea fi folosiți în noi domenii de activitate!

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a fost adoptat, miercuri, 7 octombrie 2015, de Camera Deputaților, ca for decizional.

Noutățile se referă la faptul că zilierii vor putea să fie folosiți și la cateringul pentru evenimente, dar și în cadrul taberelor pentru copii sau al cabanelor pentru turiști.

Totodată, zilierii vor putea să lucreze la creșterea plantelor ornamentale, îngrijirea (curățarea) pomilor, la activitățile pepinierelor, grădinilor botanice și rezervațiilor naturale, precum și la creșterea de animale în sistem semiliber, tradițional, și transhumanța sau la creșterea și reproducția animalelor semidomesticite.

Pe de altă parte, lucrătorii cu ziua vor mai avea acces și în activitățile de cercetare-dezvoltare în biotehnologie și în cele de cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.

În altă ordine de idei, dacă beneficiarul nu va încheia, în scris, un acord cu zilierul privind plata remunerației la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității (atunci când acest lucru este necesar), autoritățile vor putea să aplice o amendă între 1.000 și 5.000 de lei.

Momentan, propunerea de act normativ nu se aplică, întrucât aceasta trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Lasă un comentariu