ASTRA pe Valea Gurghiului

„Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului român", înființată în anul 1861 la Sibiu și cunoscută mai târziu sub denumirea ASTRA, reprezintă, fără îndoială, un fenomen cultural de excepție. „Asociațiunea transilvană" a intrat în istorie pentru numeroasele sale realizări. „Asociațiunea transilvană" s-a implicat în toate domeniile vieții social-economice și culturale ale țării, onorându-și apelativul de „academie de cultură" a românilor din toate zonele țării.

Vasile Netea spune că Transilvaniei noi, Transilvaniei libere, pentru descătușarea căreia Astra a luptat necontenit de la întemeierea ei și până în ziua cea mare de la 1 Decembrie 1918, Astra i-a dat pilda rodnicei adaptări la noi condiții de viață ale neamului, i-a dat pilda unei munci neprihănite pentru ridicarea satelor și orașelor noastre, și i-a dat câteva așezăminte și câteva instituții și organizații noi pentru creșterea tinerelor generații românești. Astra a dat mare pildă de coeziune și a obligat pe mulți, prin prestigiul și prin noblețea scopurilor ei, să-și încline munca și puterile ridicării neamului românilor. Vasile Netea vorbește despre importanța organizării Astrei în Despărțăminte. Prin despărțăminte, Astra a putut pătrunde până și în cele mai obscure cătune, animând pretutindeni viața românească din Transilvania și fiind prezentă în toate ocaziile în care era vorba despre un fapt cultural, despre o inițiativă românească.

Frumoasa și binecuvântata zonă a Văii Gurghiului trebuia să facă parte din această frumoasă și mare familie a Astrei românești. Participând, alături de poetul prof. Mircea Dorin Istrate și de alți intelectuali mureșeni, în ziua de joi, 7 mai a.c., la un eveniment cultural în comuna Ibănești, am avut bucuria de a asista și la reconstituirea Despărțământului Valea Gurghiului al Astrei. Dacă, în ultimii ani, aici nu a fost o organizare coerentă a despărțământului, iată a venit ziua în care s-au pus noile baze organizatorice ale Astrei și pe aceste meleaguri. Astfel, s-a constituit aici un nou despărțământ al Astrei, format din oamenii inimoși ai acestor plaiuri.

Cu unanimitate de voturi, s-a ales conducerea despărțământului, formată din: prof. Aurelia Victoria Baltaru - președinte, dascăl de prestigiu și autor de cărți de valoare, care de ani buni activează cu sârg în ogorul larg al culturii române, prof. Elena Rafila Matei - vicepreședinte, și bibliotecar Nicoleta Man - secretar. Despărțământul Astrei de pe Valea Gurghiului are menirea principală de a menține în această parte de țară conștiința națională mereu trează, vie, de a păstra nealterată identitatea noastră românească și de a contribui din plin, pe toate planurile, la dezvoltarea culturii române.

Doresc să le urez tuturor astriștilor de pe Valea Gurghiului mult succes în activitatea viitoare și totodată să îi asigur de cele mai nobile sentimente de respect, prețuire și admirație pentru întreaga activitate a domniilor lor, desfășurată de-a lungul timpului. Astriștii, în general, reprezintă simboluri ale națiunii române, exemple a căror fapte vor străluci în zările de viitor ale sfântului nostru neam românesc.

TRĂIASCĂ ASTRA ROMÂNEASCĂ!

 

Lasă un comentariu