Dascăli mureșeni AXINETA FELICIA ORMENIȘAN

Mă numesc Axineta Felicia Ormenișan, născută Bîndilă, pe data de 1 octombrie 1980, în localitatea Reghin, județul Mureș, din părinții Ilie și Felia. Părinții mei au lucrat la CFR, tatăl meu primind de-a lungul carierei sale, ca și mecanic de locomotivă, numeroase decorații, printre care, cea mai importantă, aceea de steaua de onoare a CFR. Mama mea a fost și este o persoană deosebită, care a muncit în cadrul CFR-ului ca și primitor-distribuitor de materiale, dar în același timp s-a dedicat trup și suflet familiei și în special creșterii mele și a surorii mele, Alina, reușind să mențină unitatea familiei și o atmosferă deosebită de care eu și sora mea ne-am bucurat enorm de mult de-a lungul copilăriei noastre. În prezent, ambii mei părinți sunt pensionari și ne ajută în continuare îngrijindu-ne copiii, care sunt sufletul lor, mai ales că Dumnezeu ne-a binecuvântat și pe mine pe sora mea cu câte un băiețel și o fetiță.

Din anul 1999, de la absolvirea Liceului Pedagogic, sunt cadru didactic titular la Școala Gimnazială Răstolița, județul Mureș. În anul 2001 am obținut definitivatul în învățământ, în anul 2005 gradul didactic II, iar în anul 2012 am obținut gradul didactic I. Din anul 2010 am funcția de profesor în învățământul primar deoarece am absolvit Facultatea de Psihologie, București. De-a lungul celor 16 ani la catedră, am participat cu elevii mei la foarte multe concursuri locale, județene, naționale, interjudețene, internaționale, olimpiade și festivaluri, la multe activități de voluntariat în cadrul SNAC sau la acțiuni de ecologizare pe raza comunei, fapt recunoscut și de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș prin acordarea în anul 2013 a gradației de merit. În cadrul școlii, activez în numeroase comisii și sunt responsabil cu formarea continuă. Am atras numeroase sponsorizări pentru școală, pentru modernizarea și dotarea școlii cu aparatură modernă, și am participat la proiectul realizării CDI-ului în școala noastră.

În calitate de învățătoare m-a preocupat și mă preocupă modernizarea procesului instructiv-educativ, stimularea elevilor, utilizarea metodelor interactive, activ-participative, practic-experimentale, metoda proiectului, observația sistematică, învățarea și evaluarea formativă, realizarea progresului școlar prin activități diferențiate cu colectivele de elevi. În cadrul orelor de predare am respectat programele școlare privind parcurgerea materiei, am stimulat elevii printr-o participare activă, am realizat lecții atractive, cu finalitate optimă în dobândirea de cunoștințe, priceperi și deprinderi. Toate acestea le-am pus în valoare în cadrul multiplelor activități demonstrative pe care le-am susținut în cadrul comisiilor metodice a învățătorilor, comuna Răstolița. Încă din primii ani ca învățătoare am participat la diferite cursuri de formare și perfecționare în cariera didactică, care m-au ajutat să-mi dezvolt competențele profesionale, să-mi proiectez și să-mi organizez procesul didactic,în vederea realizării unui învățământ de calitate, bazat pe rezultate obținute în procesul de predare-învățare-evaluare, pe nevoile de educare ale elevilor și criteriile de eficiență. Creșterea calității actului de predare a fost mereu urmărit, astfel încât să se regăsească în mai mare măsură în rezultatele elevilor de orice tip, printr-o organizare eficientă a activităților școlare și extrașcolare.

 

Lasă un comentariu