O autoevaluare necesară

Distribuie pe:

Domnule preşedinte,

Domnule vicepreşedinte,

Doamnelor şi domnilor consilieri,

În luna aprilie a.c. am găsit în poşta electronică, pe adresa mea de consilier, un email prin care mi se cerea de către un doctorand în ştiinţe politice, Rusen Yasar, de la Universitatea Cambridge, să răspund unui chestionar cu tema „Cercetări privind rolul autorităţilor locale şi regionale în instituţiile europene". Sunt convins că şi ceilalţi colegi consilieri au primit acest chestionar.

Dintr-un reflex profesional, având o sensibilitate aparte faţă de tinerii doctoranzi, am încercat să înţeleg cât mai bine chestionarul şi să răspund cu sinceritate la întrebările acestuia. Nefiind implicat direct în activităţile organismelor europene specifice, răspunsurile mele au fost limitate doar la câteva opinii privind anumite aspecte ale vieţii politice europene privind: măsura în care puterile locale şi regionale trebuie să devină actori principali ai vieţii politice europene; gradul în care instituţiile europene şi statele europene membre trebuie să partajeze puterea în diversele domenii politice şi economico-sociale; necesitatea şi importanţa ca aceaste puteri să întreţină relaţii directe cu puterile analoage din alte ţări; modul în care competenţele de putere trebuie împărţite între guvernele naţionale şi puterile locale şi regionale; modalităţile prin care relaţiile dintre puterile locale şi regionale din diverse ţări pot avea relaţii care să fie cât mai eficace; măsura în care organizaţiile internaţionale sau transnaţionale pot, sau nu pot, să fie utile puterilor locale şi regionale; aplicarea conceptelor de guvernanţă pe nivele multiple respectiv de subsidiaritate.

Un set mare de întrebări a fost destinat celor care au reprezentat sau reprezintă puterile locale şi regionale în organizaţiile internaţionale şi transnaţionale, experienţa acestora în Congresul puterilor locale şi regionale, respectiv în Comitetul Regiunilor. Erau formulate şi întrebări privind experienţa dobândită în birourile de reprezentare ale puterilor locale sau regionale din străinătate. Evident, la aceste întrebări nu am fost în măsură să răspund, nevând ocazia să am astfel de misiuni.

După completarea acestui chestionar am ajuns la concluzia că în calitate de membru al Consiliului Judeţean Mureş nu am multe informaţii despre activitatea reprezentanţilor României în aceste organisme europene destinate cooperării la nivel de administraţii locale şi regionale. Desigur este o carenţă de ordin personal pe care mi-o asum şi pe care am să încerc să o corectez în perioada următoare.

Încercând un exerciţiu de memorie legat de menţiunile, făcute public, legate de activităţi ale Consiliului Judeţean Mureş în acest domeniu în anul 2014 am recitit „Raportul de activitate al Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2014" şi am găsit trei referiri la acţiuni în această arie de preocupări, şi anume: colaborarea cu Primăria oraşului francez Montigny le Bretonneux, localitate înfrăţită cu comuna mureşeană Lunca, precum şi participarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş la două evenimente: vizita de lucru în cadrul proiectului „Made in Galway", finanţat în cadrul programului european INTERREG IV C şi Conferinţa UNESCO pe tema: „Cultura şi Industriile Culturale".

Am aflat, de asemenea, din presă, un lucru îmbucurător, că dl. preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian Dobre, este, din luna ianuarie a anului acesta, membru supleant al Comitetului European al Regiunilor, făcând parte din delegaţia României care este formată din 30 de reprezentanţi din administraţia de la nivel local, propuşi de Guvernul României şi aprobaţi de Consiliul European.

Concluzionez scurta mea intervenţie afirmând că, în opinia mea, plecând de la tematica chestionarului menţionat, dar cu o extindere adecvată, ar fi utilă efectuarea unei autoevaluări a activităţii din Consiliul Judeţean Mureş privind implicarea noastră actuală, cred eu modestă, precum şi perspectivele evoluţiei acesteia în efortul general european de colaborare internaţională cu organismele specifice ale U.E., precum şi cu alte administraţii regionale din U.E. Sunt convins că efectele acestei acţiuni ar putea fi benefice, în plan economic, social şi cultural, pe termen mediu şi lung pentru comunitatea mureşeană.

Va mulţumesc pentru atenţie!

(Alocuţiune prezentată în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din 28 mai 2015)

Lasă un comentariu