Măsuri de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Pentru fermierii potenţiali beneficiari prin PNDR a fost alocată suma de 205,7 milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru modernizarea exploataţiilor agricole prin sub-măsura 4.1, şi de 112,2 milioane de euro pentru instalarea tinerilor fermieri prin submăsura 6.1, acestea fiind primele două submăsuri din PNDR 2014-2020 pentru depunerea cererilor de finanţare, fiind deschise până la data de 30 octombrie 2015 sau până la epuizarea fondurilor alocate pentru fiecare submăsură în parte. Primirea cererilor de finanţare se va face de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţilor Rurale (AFIR) exclusiv on-line pentru sub-măsura 4.1, iar pentru submăsura 6.1 depunerea cererilor de finanţare se va realiza în format tipărit sau on-line. Informaţii şi sprijin pentru întocmirea proiectelor se pot obţine de la Camera agricolă a judeţului Mureş.

Banii europeni ajung mai rapid la fermieri

Un avantaj pentru beneficiarii PNDR constă din simplificarea mecanismului de acordare a avansului, atât pentru beneficiarii publici, cât şi pentru cei privaţi. Beneficiarul privat poate primi în avans un procent de maximum 50 la sută din valoarea eligibilă a cofinanţării nerambursabile. Avansul poate fi primit numai după ce AFIR va acorda avizul favorabil pentru un dosar de achiziţii. Pentru beneficiarii publici, în cazul în care vor primi avizarea unei singure achiziţii din partea AFIR, aceştia pot solicita maximum 40 la sută în avans, din valoarea eligibilă a cofinanţării nerambursabile, conform bugetului indicativ.

Lasă un comentariu