LOCUITORII COMUNELOR DEDA, RĂSTOLIȚA, LUNCA BRADULUI ȘI STÂNCENI AU AJUNS LA CAPĂTUL RĂBDĂRILOR

Distribuie pe:

Povestea este lungă și întortocheată, dar este totuși o poveste destul de tristă, țesută pe niște întâmplări adevărate, petrecute de-a lungul a 8 ani, de care locuitorii comunelor Deda, Răstolița, Lunca-Bradului și Stânceni, din județul Mureș, deși sunt personaje principale și stăpâne pe proprietățile lor din moși strămoși, n-au cunoscut cadrul nou creat în care se mișcă. De mulți ani, viața acestora și preocupările lor cotidiene s-au desfășurat normal, într-o deplină armonie cu natura înconjurătoare, fiecare cunoscându-și menirea.

În anul 2013, unii locuitori ai celor 4 comune au observat că pe terenurile lor, proprietate particulară, intravilane și extravilane, cum ar fi: curți, grădini, fânețe, pășuni, pășuni împădurite și păduri, se întâmplă lucruri ciudate. Adică, anumite persoane, așa-ziși „rangeri", angajați ai unei societăți private (cu multe probleme în activitatea și existența ei), numită S. C. OCOLUL SILVIC DE REGIM SA din Gheorgheni, județul Harghita, au început să perceapă, fără să știe nimeni, de unde și de ce, anumite taxe și avize pentru lucrări de construcții, exploatații de masă lemnoasă, pe motivul că terenurile oamenilor, proprietate privată, se află într-o arie protejată administrată de la Gheorgheni. Mai mult, acei așa-ziși angajați ai acelei societăți au început să facă tot felul de fotografii pe proprietățile oamenilor cu arbori tăiați legal, construcții, care aveau autorizație, regularizări de maluri pâraie, care de asemenea aveau avize legale, toate cu scopul de a menține în zonă o stare de dominație și de frică. (De fapt, în structura organizatorică a S.C. Ocolul Silvic de Regim S.A. Gheorgheni, Administrația Parcului Natural „Defileul Mureșului Superior", pe lângă alți salariați, are și 7 rangeri. Am căutat în dicționare de specialitate ce înseamnă acest cuvânt ,,ranger" în limba română. Iată ce am aflat: RANGER (cuv. engl., s. m. Corp de elită al armatei de uscat americane folosit pentru prima dată în războiul cu indienii din 1756-1763; Soldat într-o unitate de șoc în armata americană; Persoană care asigură protecția și ordinea în cadrul parcurilor naționale.) Fără comentarii!?

Oamenilor nu le-a venit să creadă ceea ce se întâmplă. Dar, văzând că nu-i glumă, au început să se intereseze la primării.

Și spre marea lor surprindere, au aflat că, din anul 2006, toate terenurile particulare intravilane și extravilane, chiar și cimitirele din suprafața teritorial-administrativă a celor 4 comune se află în regim special, adică, sunt cuprinse în PARCUL NATURAL DEFILEUL MUREȘULUI SUPERIOR, amplasat în mijlocul siturilor NATURA 2000 ,,CĂLIMANI-GURGHIU" parc administrat din județul Harghita de o firmă privată din Gheorgheni.

Surprinderea, ba mai mult, panica s-a extins, iar oamenii au început să-și caute răspunsurile la ceea ce se întâmplă pe terenurile lor, știind că le aparțin de la străbuni, cu acte în regulă.

Au făcut tot felul de adrese la Instituția Prefectului - Județul Mureș, Avocatul Poporului, Ministerul Mediului, Primul-Ministru, la care s-au primit răspunsuri formulate pe baza punctului de vedere primit de la Agenția de Protecție a Mediului Mureș Nr. 2621/16. 04. 2013, în care se precizează, printre altele: propunerea de realizare a Parcului a fost făcută de către APM Mureș; în 23.03.2006, când la sediul APM Mureș, a avut loc o dezbatere publică ,,Înființarea Parcului Natural ,,Defileul Mureșului Superior" la care au participat reprezentanții celor 4 primării; propunerea se referă strict la județul Mureș, pentru că Primăria Toplița, din Harghita, nu a fost de acord cu o arie protejată pe teritoriul său; până la emiterea HG nr. 1143/11.10.2007 în cursul anului 2006, în cele 4 comune s-au desfășurat ,,ateliere de lucru cu participare numeroasă a proprietarilor și nu au fost obiecțiuni referitoare la nerespectarea proprietății";

Ministerul Mediului printr-un comunicat de presă susține că deși legislația în domeniu, adică OUG nr. 57/2007 nu prevede acordul în scris al proprietarilor de terenuri, la constituirea unei arii protejate, pentru Parcul Natural ,,Defileul Mureșului Superior", inițiatorul Proiectului, adică APM Mureș, deține sub semnătură acordul principalilor proprietari ai administrațiilor publice locale și composesoratelor din cele 4 comune mureșene!?!?

Revenind la Adresa APM Mureș, menționată anterior, este necesar să facem cunoscut că în aceasta se precizează un fapt fără precedent, cum că proprietarii de terenuri și-ar fi abandonat fânețele și ar fi tăiat pădurile le-au ras, ba mai mult, că ar fi primit ,,compensații bănești" peste 300 euro/hectar.

Acestea le-am spicuit din adresa sus-menționată, semnată de Serv. CFM-Biodiversitate, dr. ing. Abran Peter, și director executiv al APM Mureș, ing. Dănuț Ștefănescu. Acestea sunt în adresa trimisă de APM Mureș către Agenția Națională pentru Protecția Mediului București.

Dar, după investigațiile noastre din teren, realitatea este cu totul alta față de ceea ce se susține în adresă.

Oamenii n-au fost informați sub nicio formă despre acest proiect, nici în anul 2006, nici ulterior, ci s-au trezit în fața faptului împlinit. De asemenea, niciun proprietar de teren, cu care am stat de vorbă, și nu sunt puțini, nu și-a abandonat fânețele. Niciun proprietar de terenuri nu a primit nicio compensație bănească, cum se arată în adresă.

Oamenii nu au participat la niciun fel de dezbatere publică pentru înființarea Parcului, la fel, cum se arată în adresă, și nu au semnat niciodată pentru constituirea Parcului.

Și atunci, pe bună dreptate oamenii se întreabă, de unde are APM Mureș semnăturile proprietarilor și cine a luat compensațiile bănești pentru că la cetățeni nu au ajuns ?!?!

Singura dezbatere publică la care au fost invitați să participe proprietarii de terenuri, din anul 2006 încoace, au fost în luna mai 2015, având ca temă „Dezbaterea publică a Regulamentului Parcului Natural «Defileul Mureșului Superior»", în cele patru comune.

Am participat la Adunarea publică de la Căminul cultural din Stânceni, din data de 15 mai 2015, la care, pe lângă proprietarii de terenuri din cele trei sate ale comunei, au participat și reprezentanții locuitorilor celorlalte comune vizate, alături de deputatul de Mureș, Vasile Gliga.

Mai mult, au lipsit nemotivat reprezentanții Administrației Parcului Natural ,,Defileul Mureșului Superior", cei care au elaborat acest Regulament, deși au fost invitați prin Adresa nr. 959/12.05.2015, de Primăria comunei Stânceni.

La Stânceni, după ce au fost aduse la cunoștința oamenilor reglementările Regulamentului de administrare, proprietarii, pe lângă nedumeririle avute până acum, au intrat într-o panică totală, din cauza unor articole, de-a dreptul absurde, din Regulamentul obiect al dezbaterii, cum ar fi:

1. INTERZICEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTELOR CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR TRADIȚIONALE (De la Gheorgheni, Harghita, li se interzice mureșenilor din cele 4 comune să-și mențină și să-și continue tradițiile strămoșești, de la port, obiceiuri, folclor, etnografie etc. Fără acordul Administrației Parcului Natural ,,Defileul Mureșului Superior"- acord care se obține contra unei sume de bani (art. 36, alin. 2 din Regulament);

2. Interzicerea folosirii terenurilor evidențiate ca pajiști, pășuni sau pășuni împădurite pentru cosit sau pășunat, fără aprobare de la Administrația Parcului - adică SC Ocolul Sivic de Regim Gheorgheni SA. Interzicerea cositului până la 1 iulie 2015 cu utilaje de cosit rotative (adică întoarcerea la cositul manual, cu coasa?!), precizându-se obligativitatea cosirii de la mijlocul parcelei spre exterior?!;

3. Interzicerea pe tot teritoriul Parcului (adică unde sunt amplasate casele și acareturile gospodărești) a tăierii și adunării materialului lemnos pentru foc, precum și folosirea în acest scop (pentru încălzit și prepararea hranei) a arborilor doborâți sau rupți de vânt de fenomene naturale. (CU CE SE VOR ÎNCĂLZI LOCUINțELE AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ IARNA DUREAZĂ ÎN JUR DE 6 LUNI, FIIND ZONĂ DE MUNTE? ART. 19, ALIN.4);

4. Interzicerea recoltării ciupercilor și a fructelor de pădure și a plantelor medicinale în scopul comercializării (proprietarii având voie să culeagă câte 1 kg de ciuperci, fructe de pădure și plante medicinate de pe terenurile lor, pentru consumul propriu, pe cât timp nu se specifică, poate ai dreptul să culegi de pe proprietatea ta 1 kg de ciuperci de la naștere până la moarte?!) (art. 32 și 33);

5. Interzicerea extracției humusului și a decopertării solului pe întreaga suprafață a Parcului (În cele 4 comune la construirea sobelor de teracotă se folosește lutul. Prin aplicarea acestui articol din Regulament, oamenii nu-și vor mai putea construi și întreține sobele de teracotă) (art.30);

6. Interzicerea cu vehicule motorizate pe drumurile auto forestiere (Pentru lucrările terenurilor nu se vor mai putea folosi utilaje mecanice: tractoare, cositori etc., întorcându-ne la cal și căruță) (art.20 alin.10);

7. Interzicerea perturbării liniștii în zonele de extravilan (adică fânețe, pășuni, păduri. (Practic, oamenii își vor aduce nutrețul pentru animale, acasă, în spinare, ca în evul mediu, iar animalele trebuie să aibă pe gură un dispozitiv ca să nu poată mugi, behăi, pentru că perturbă liniștea. Mai mult ar trebui și încălțate cu papuci care să nu facă gălăgie?!);

8. Plata de tarif pentru a vizita sau a fotografia în interiorul Parcului (art.17 alin.1) (Vine proprietarul care locuiește în altă parte și pentru a-și vedea terenul, ori a face o poză de familie, are nevoie de aprobarea de la Gheorgheni, cu plata unei taxe);

9. Interzicerea deschiderii de noi captări de apă și modernizarea celor existente fără avizul Consiliului Științific al Parcului (Dacă se dorește curățarea unui izvor pentru adăparea animalelor ai nevoie de aviz de la Gheorgheni, contra cost);

10. Interzicerea totală a pescuitului pe râul Mureș de la Podul Sălard până la Pârâul Androneasa (art. 11 alin.3) (Pescuitul a fost sursă de existență pentru om începând din orânduirea comunei primitive..., mai târziu devenind și sport ?!);

11. Revizuirea amenajamentelor silvice ale proprietarilor, precum și a pădurilor, proprietatea statului și încadrarea în categoria funcțională a pădurilor cu restricțiile impuse potrivit categoriei de management corespunzătoare ariei protejate (art.9 alin.4) (Adică trecerea pădurilor din grupa 2 funcțională, păduri de protecție și producție în păduri strict de protecție. Cu alte cuvinte, nu mai ai voie să te atingi de niciun copac);

12. Interzicerea exploatării materialului lemnos în perioada 1 aprilie-15 august la o distanță de 1.000 de metri de liziera pădurii (art.9 alin.8) (Practic, ți se interzice să te apropii de pădure la mai puțin de 1 km.);

13. Efectuarea de către Administrația Parcului Natural ,,Defileul Mureșului Superior" a activităților de silvoturism pe întreaga suprafață a Parcului (art. 26, alin. 1) (Practic, fără acordul proprietarului, cei de la Gheorgheni intră în curți, case, grădini, pășuni, chiar și în cimitire, după bunul lor plac, suprafața Parcului fiind practic întreaga proprietate particulară din cele 4 comune, adică 9.136 de hectare);

14. Interzicerea realizării de construcții, indiferent de proprietar sau beneficiar fără avizul Ocolului Gheorgheni (art. 14 alin.1) (Aviz contra cost).

Am amintit doar câteva din prevederile Regulamentului, care are 52 de articole.

Tot în Regulamentul cu pricina, conform art.47 se prevede: ,,Încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament atrage după caz răspunderea disciplinară contravențională, penală, materială și că, aplicarea prevederilor prezentului Regulament este OBLIGATORIE PENTRU TOATE SUBIECTELE DE DREPT".

Am lăsat la urmă o adevărată anomalie de propunere legislativă. Art.49, care prevede: ,,În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul Administrației Parcului „Defileul Mureșului Superior" ARE DREPTUL DE A SOLICITA LEGITIMAREA PERSOANELOR DIN CADRUL PARCULUI CARE AU COMIS FAPTE SAU AU FOST SURPRINSE ÎNCERCÂND SĂ COMITĂ FAPTE CARE CONSTITUIE CONTRAVENțII SAU INFRACțIUNI" (Acest articol reglementează de fapt substituirea administrației Parcului organelor legale cu drept de legitimare: poliție, jandarmerie etc.)

În cadrul adunărilor publice din comunele Deda, Răstolița, Lunca-Bradului și Stânceni, participanții, în jur de 800 de persoane, au semnat tabele că nu sunt de acord cu înființarea și funcționarea Parcului Natural „Defileul Mureșului Superior" și Sitului Natura 2000, deoarece nu au avut cunoștință de înființarea și existența acestora, până la aceste dezbateri publice din mai 2015. De asemenea, locuitorii comunelor nu sunt de acord cu administrarea proprietăților particulare ale acestora de către o societate privată din Gheorgheni, județul Harghita. De asemenea, au semnat tabele că nu au fost consultați niciodată de autoritățile locale, județene sau centrale și că nu au semnat niciodată niciun act de acord de constituire a Parcului Natural „Defileul Mureșului Superior" și Sitului Natura 2000 și, de asemenea, nu au semnat pentru primirea de compensații bănești de peste 300 euro/hectar pentru terenurile incluse în această arie protejată.

Așa-zisele beneficii care au fost prezentate de către autoritățile de mediu sunt de fapt înfrânarea dezvoltării zonei, obținerea și plata unor avize de la Ocolul de Regim Gheorgheni, practic, îmbogățirea acestei societăți pe spatele proprietarilor de terenuri, pagube pricinuite de animalele sălbatice, distrugerea fânețelor și pășunilor de către mistreți, atacarea animalelor domestice și chiar a oamenilor de către urși etc.

Toți proprietarii și autoritățile locale din cele patru comune mureșene consideră că funcționarea acestui Parc sub administrarea Ocolului Privat din Gheorgheni, precum și aplicarea Regulamentului elaborat de către Administrația Parcului Natural „Defileul Mureșului Superior", care funcționează practic în cadrul SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni, ar duce, de fapt, la un fel de naționalizare mascată și la reînființarea de colonii în cadrul unor rezervații așa cum au fost de-a lungul istoriei.

De fapt, după adunarea populară de la Stânceni, autoritățile locale au trimis o adresă Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în care arătau, printre altele:

„Considerăm că aplicarea Regulamentului în forma publicată pe site-ul MMAP ar conduce la o situație similară cu cea a băștinașilor «pieile roșii» din SUA, care în secolul al XVIII-lea au fost colonizați în rezervații".

Lasă un comentariu