Semnal civic PENSIILE SPECIALE PENTRU MILITARI

Distribuie pe:

Avizarea de către Comisia de apărare şi de către Comisia de muncă din Senat a proiectului de lege privind pensiile militarilor reprezintă un pas important în adoptarea acestui act legislativ. Proiectul de lege are un caracter reparatoriu,în raport cu pensiile acordate celor care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, astfel încât aceştia să nu piardă drepturile deja câştigate. Principalele prevederi din proiectul de act normativ ce vor viza sistemul de pensii sunt:

1.Pensiile se plătesc din sumele alocate la bugetul de stat prin bugetele MApN, MAI şi SRI.

2. Sistemul de pensii militare nu va mai fi un sistem contributiv, angajatorul nefiind obligat să plătească contribuţia aferentă acestuia.

3. Angajatul va plăti, lunar, o cotă de contribuţie egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale, sumă ce va fi vărsată la bugetul de stat. Baza lunară de calcul pentru pensiile militare va fi reprezentată de venitul brut al funcţiei de bază, pe ultimele şase luni de activitate, la care se adaugă brutul funcţiei militare avute.

4. Vor exista, de asemenea, pensii de serviciu, pensii de invaliditate şi pensii de urmaş. Pensiile de serviciu vor fi: pensia de serviciu pentru limita de vârsta, pensia anticipată şi pensia anticipată parţial.

Potrivit reglementarilor, pensiile aflate în plată, pentru cadrele militare trecute în rezervă, în intervalul cuprins între 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, se recalculează. Totodată, în cazul pensiilor care, prin noul mod de calcul, s-ar diminua, se păstrează cuantumul actual. Proiectul a fost elaborat de către un colectiv coordonat de vicepremierul pentru securitate naţională, Gabriel Oprea şi implementează un sistem care se aplică în toate ţările NATO, pentru personalul militar. Pe parcursul mandatului lui Gabriel Oprea, ca ministru al Apărării Naţionale, pensiile militarilor au condus la aprecierea veniturilor a peste 90% dintre beneficiari, creşterea medie fiind de 34%.

Observaţiile şi sugestiile dumneavoastră le citesc şi ascult la email: claudiupuiac@gmail.com, telefon: 0265 32.38.82.

Vă aştept la audienţe, în fiecare joi, între orele 18-20, la sediul UNPR Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 42.

Lasă un comentariu