LA TÂRNĂVENI, EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI CANALIZARE

Distribuie pe:

Municipiul de pe Târnava Mică beneficiază de reabilitarea staţiilor de tratare şi epurare a apei, proiectul acestor importante lucrări fiind în valoare de peste 17 mil. de lei, cofinanţat prin contribuţia Uniunii Europene şi de către Guvernul României „Programul operaţional sectorial Mediu", operaţiuni care se vor finaliza până la sfârşitul acestui an!

Proiectul în curs de executare are ca obiect reabilitarea şi raţionalizarea clădirilor, spaţiilor şi instalaţiilor sub forma unui monobloc în incinta căruia să se realizeze decantarea şi tratarea apei, dedurizarea şi tratarea apei brute, staţia de pompare şi conductele de refulare, staţia de deshidratare a nămolului, sistemul de lamele decantoare deasupra cărora sunt amplasate conductele perforate de colectare a apei predecantate şi care vor fi golite în canalul colector, optimizarea consumului de energie şi alte facilităţi care determină siguranţa şi calitatea apei potabile.

Procesul de întreţinere, vizitare şi control al părţilor componente monoblocului vor fi mai lesne de realizat, prin intermediul graterelor de circulaţie ce străbat întreg traseul tehnologic, dispozitive ce asigură montarea şi schimbarea elementelor cu greutate mare, în timpul reviziilor şi reparaţiilor capitale.

Calitatea apei la ieşire din uzina de apă este corespunzătoare, în conformitate cu normele şi standardele apei de băut. Impurităţile şi culoarea care apar uneori, dezagreabilă la utilizatori, cu regret, sunt cauzate de reţeaua de alimentare pe care Primăria Municipiului Târnăveni urmează să o reabiliteze cât mai curând posibil.

Foarte importante sunt de asemenea lucrările de reabilitare a staţiei de epurare a apelor uzate, cu deversare în râul Târnava Mică, diminuând mult distrugerea florei şi faunei râului, adăparea animalelor, cu atât mai mult cu cât vestitele bataluri ale fostei Bicapa şi Carbid-Fox, adevărate bombe ecologice, în cazul ploilor abundente, prin scurgeri şi infiltraţii, cauzează accentuat poluarea Tarnavei Mici, cu repercusiuni până aproape de Blaj.

În paralel se desfăşoară importante lucrări pentru extinderea reţelei de canalizare în care sunt cuprinse 35 de străzi (12,4 km), un număr important de utilizatori noi bucurându-se de servicii de canalizare civilizate.

O mare contribuţie la iniţierea şi realizarea acestor lucrări, încă din faza de proiectare, au avut-o inginerii Ani Vasile, şeful Aquaserv filiala Târnăveni, cât şi ing. Vasile Chiş adjunctul acestuia, dar şi primarul Sorin Megheşan, prin demersurile efectuate, prezent mereu pe şantier, pentru sprijin, crearea şi acordarea celor mai bune condiţii de lucru.

Lasă un comentariu