„Toată lumea-i oarecum"

Dincolo de aparenţele lumii de la sate, universul acesta ce pare uneori atât de închis îşi are propriile reguli nescrise menite să creeze o structură trainică, într-o lume aflată în plină restructurare şi adaptare. Privim uneori cu detaşare şi poate cu un soi de sfială o lume a satului românesc ce nu poate sta pe loc sub tăvălugul timpului, ci este o lume aflată într-o permanentă adaptare, în relaţia cu universul înconjurător.

Ne-am obişnuit să ne raportăm la lumea satului ca la o noţiune standard, în care trebuie să găsim tradiţie, valorificarea tradiţiei şi mai ales un ritm, pe care orăşenii nu prea au cum să îl înţeleagă. Şi lumea asta de la ţară e mai mult decât respectarea cutumelor şi plasarea între câteva reguli nescrise. Cătălin Cioba reuşeşte în acest volum de versuri să creioneze o altă faţetă a lumii de la sat, o lume care atenuează tot ceea ce nu se regăseşte în viaţa satului. Vorbim aici despre satiră şi prezenţa ei sub diverse forme, în diverse discuţii, aşa încât să aibă şi caracter moralizator dar şi să ofere o anumită educaţie pentru viaţă şi, de ce nu să poată să facă viaţa mai frumoasă prin glumele ce rezidă din pildele de viaţă, pe care autorul, Cătălin Cioba ni le oferă, uneori cu atâta acurateţe, de parcă ar fi martor la ceea ce scrie.

„Toată lumea-i oarecum", numele celui de-al şaselea album al autorului, m-a făcut să mă gândesc la o altă vorbă de duh folosită în lumea satului: „Niciodată nu o fost să nu fie cumva!". Pesonajele sunt diverse şi cu toate acestea ne par atât de cunoscute, atât de comune. Găsim peste tot un Ion, o Mărie, o Florică, gata să ne ofere mostre din înţelepciunea satului, gata să îşi folosească graiul local şi vorbe meşteşugite aşa încât să transmită o fărâmă de talc. Atunci când umorul însoţeşte tâlcul se creează deja premisele pentru o lectură relaxantă.

În cele peste 40 de istorioare spuse în versuri, în grai local, sunt convins că poate vă veţi recunoaşte, sau veţi recunoaşte fapte similare, însă dacă veţi citi printre rânduri veţi putea să cunoaşteţi puţin şi din personalitatea autorului. Lectură cu folos!

 

Lasă un comentariu