Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer pentru Uniunea Scriitorilor

În „Monitorul Oficial" din 1 iulie 2015, a fost publicat Decretul nr. 587/2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofițer Uniunii Scriitorilor din România. Textul Decretului marchează înalta prețuire pentru „prestigioasa activitate pusă în slujba promovării creației literare".

„În temeiul prevederilor art. 94, lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4, alin. (1), ale art. 7, lit. A și ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la constituirea Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori din România, în semn de înaltă prețuire pentru prestigioasa activitate pusă în slujba promovării creației literare prin organizarea de târguri de carte, festivaluri, conferințe și manifestări de dezbatere și promovare a literaturii, precum și concursuri de proiecte culturale - talentul literar fiind validat și recompensat prin acordarea prestigioaselor premii ale Uniunii Scriitorilor,

Președintele României decretează:

Articol unic.

Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer, categoria A «Literatura», Uniunii Scriitorilor din România." 

Lasă un comentariu