CRESC PUNCTAJELE MEDII ANUALE PENTRU UNELE CATEGORII DE PENSIONARI

Distribuie pe:

 Interviu cu doamna EUGENIA NEAGOE, director executiv al Casei Județene de Pensii Mureș

- În Monitorul Oficial nr. 504, din 8 iulie a.c., a fost publicată Legea nr. 192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii. Ce categorii de pensionari vor beneficia de noile modificări?

- Noua reglementare se adresează pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 și care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 100/2008, Legii nr. 218/2008 pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii, art. 78*2 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art.169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiții speciale după data de 1 aprilie 2001. În cazul acestor persoane, la numărul total de puncte realizate de acestea până la data recalculării dispuse de noile reglementări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor legale, la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații.

- Care sunt procentele de majorare a punctajelor pentru aceste categorii de pensionari?

- Aceste categorii de persoane beneficiază de o creștere a punctajelor anuale realizate, după cum urmează: cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale; cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa a II a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite.

- Să înțelegem că va crește valoarea actuală a punctului de pensie doar pentru aceste categorii de persoane?

- Nu este vorba despre o majorarea a valorii punctului de pensie doar pentru aceste categorii de pensionari. Majorarea valorii punctului de pensie se face prin hotărâre de guvern și se aplică tuturor categoriilor de pensionari. În situația dată, este vorba despre majorarea punctajelor anuale pentru acele categorii de pensionari care au realizat stagii de cotizare în grupele I și II înainte de 1 aprilie 2001 și (sau) în condiții speciale după data de 1 aprilie 2001.

- De când se aplică noile reglementări?

- Recalcularea prevăzută în această reglementare se efectuează în termen de 24 de luni, calculat de la data de 1 ianuarie 2016. Drepturile de pensie recalculate se cuvin și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Lasă un comentariu