Cărți noi - Nicolae Băciuț, „Pretexte și contexte"

Înainte de orice, cartea ,,Pretexte și contexte", semnată de Nicolae Băciuț și apărută la Editura NICO din Tg.-Mureș în 2015, - este un document literar. Dincolo de confesiuni cu amprentă strict personală, printre fragmente de idei ce țin de subiectivismul de autor, paginile cărții de față sunt fiecare la rând, și toate laolaltă un compediu al unui Timp și al unor evenimente de marcă în lumea literară contemporană. Timpul va dovedi că fiecare cuvânt din această lucrare are memorie literară dar și socială, că ceea ce azi ni se poate părea a fi un discurs personal este în fond, destinul unui eșantion scriitoricesc cu valențe complexe la acest fruntariu de veacuri (20 - 21).

Nicolae Băciuț este un foarte harnic și serios cronicar, un scriitor al vremurilor sale care nu trece cu ochii închiși pe lângă detaliile care, adunate într-un volum, ajută să descoperim mici secrete ale lumii în care trăim. Și... cuvintele sunt vii, și gândurile sunt clare, cu direcție sigură și cu acroșări bine limitate scopului ce ține de zbaterea (de-o viață) a unui autor ce nu se joacă de-a Literatura.

Nicolae Băciuț scrie din vocație certă, scrie cu patimă creativă și are și avantajul experienței de jurnalist, ceea ce face ca fiecare pagină din cărțile sale să devină un înscris ce își are locul său în arhivă. Că Arhiva lui Nicolae Băciuț este impresionantă, rod al unei munci sisifice în domeniul jurnalismului și în sfera literaturii, că Nicolae Băciuț însuși este un personaj fabulos în propria-i Carte, nu mai miră pe nimeni.

Nicolae Băciuț și-a luat porția de celebritate literară de mai multe ori de-a lungul anilor, dar și-a purtat mereu cununa de lauri cu modestie rar întâlnită în lumea scriitoricească de astăzi, el a rămas același ,,țăran" împăcat în destinul de a-și cultiva ,,ogorul", de a aduna în jurul său prieteni de creație. Un liant între generații și spații geografice spirituale, un mentor și un editor care, cu generozitate rarisimă susține destinele literare ce nu au avut încă șansa afirmării, dar care dovedesc talent și dorință de a scrie.

Ceea ce atrage din prima la această carte este unghiul personal din care Nicolae Băciuț, abordează valoarea astrală a Poeziei și, pentru că poezia are carne și spirit, Nicolae Băciuț vine cu mărturisirile unei relații de prietenie și înțelepciune pusă sub semnul lui Nichita Stănescu. Nu este prima dată când citesc astfel de mărturisiri fascinante și pe care Nicolae Băciuț le face ca și cum și-ar scoate inima în palmă și ne-ar arăta drumul sângelui care leagă indubitabil poeții unii de alții. Doar că, în cazul cărții de față, dimensiunea discursului literar este generoasă, ne lasă timp pentru respirație și ne putem bucura în tihnă de splendoarea Existenței pe care ne-o împărtășește.

Întâlniri și întâlniri, conexiuni spirituale cu personalități sau (și) comunități de români care ard în aceeași flacără a dorului de Limba Română. Premii și discursuri, prieteni și mai puțin prieteni, dar cu toți Actori în acest ,,Teatru" de bună calitate pe scena căruia Nicolae Băciuț își joacă rolul Vieții.

În tot acest periplu literar, autorul nu se putea să nu își aducă contribuția personală și în restaurarea unor adevăruri de istorie literară cu proiectări în spațiul Ardealului. Eminescu în călătoria spre Blaj, așa cum apare evenimentul în scrierile unor distinși istorici literari, dar nu doar Luceafărul poeziei nației, ci și toate micile detalii care formează întregul unor evenimente cheie în ceea ce numim îndeobște: creșterea Limbii române, lucrări culturale și oameni care au fost și mai sunt ancorați în acest război de pace pe care îl ducem cu toții, sunt trecute cu talent în paginile acestei cărți.

Vatra veche, dragostea și durerea lui Nicolae Băciuț, revista pe care a resuscitat-o prin propriile-i forțe intelectuale, și pe care a făcut-o cunoscută în toate comunitățile vorbitorilor de Limbă română din lume. Despre acest fenomen care ține de destinul unei păsări Phonix, Nicolae Băciț ne mărturisește cu emoție dar mai ales, cu acuratețe și responsabilitatea ctitorului de viță veche.

Confesiuni, mărturisiri, dialoguri cu personalități sau răspunsurile autorului la întrebările puse de reporteri diverși, fărâme de iluzii devenite realități palpabile prin scrisul înaintând de-a lungul zilelor și a nopților nedormite, poeme și ,,rapoarte" la demnitatea umană, lumi reale, suprapuse celor virtuale și peste tot și toate, fascinația scriitorului Nicoale Băciuț în fața evenimentelor, zvârcoliri ale facerii unei opere literare în care nicio pagină de carte nu seamănă cu cealaltă. Cărțile lui Nicolae Băciuț sunt de sine stătătoare, proaspete și cu propria lor stea deasupra paginii de gardă, doar materialele de lucru sunt altele și, de la o carte la alta, autorul își îmbogățește colecția de prietenii rare și raftul său de bibliotecă personală poate fi împărțit doar pe criterii de specii literare. Toate cărțile semnate de Nicolae Băciuț constituie mostre de certă valoare.

Nicolae Băciuț a pornit în lume dintr-o casa țărănească din Chintelnicul ce ține de județul Bistrița-Năsăud. Un fiu risipitor? Nicidecum. Doar că, din motive pe care semnatarul acestor însemnări nu le întrezărește clar, în timp ce scriitorul Nicolae Băciuț adună premii literare și cenacluri din țară îi poartă numele, în timp ce faptele sale de arme, literar vorbind, împodobesc panoplii de instituții de cultură, în Bistrița noastră culturală este tot mai greu de întâlnit.

Nicolae Băciuț, un scriitor căruia îi pasă de Literatura de astăzi, un scriitor despre care poți spune multe, foarte multe lucruri interesante. Dar, pentru a-l înțelege cu adevărat pe acest scriitor complex și prolific, cărțile sale trebuie deschise, citite.

Lasă un comentariu