Concursul național de proză scurtă „RADU ROSETTI"

Primăria municipiului Onești, Biblioteca Municipală „Radu Rosetti", organizează ediția a XVII-a a Concursului Național de Proză Scurtă „RADU ROSETTI".

Concursul este organizat pe trei grupe de vârstă: 10-15 ani, 16-20 de ani, 21-35 de ani.

Condiții de participare: 1 sau 2 lucrări care să nu depășească 10 p. A4 (text dactilografiat / tehnoredactat) și care să nu fi fost premiate la alte ediții ale concursului nostru; textul va fi tehnoredactat în programul Microsoft Word și salvat în format .doc (nu docx), cu font Times New Roman, mărime 12, spațiere la 1 rând, cu diacritice, cu respectarea ortografiei, marginile paginii setate la 2 cm, aliniere justify.

Lucrările se vor trimite într-un plic format A4, care va conține: lucrarea, la începutul căreia nu se menționează numele autorului, ci doar titlul, categoria de vârstă și un motto; un plic mic, închis, pe care se va specifica motto-ul lucrării și care va conține datele de identificare și contact ale autorului: numele și prenumele, data nașterii, adresa completă, numărul de telefon, ocupația și adresa de email.

Totodată, lucrarea în format electronic, având specificate același motto și categoria de vârstă, va fi expediată pe adresa: bibli-on@yahoo.com ca atașament tehnoredactat. Mesajul va avea ca subiect „pentru concursul de proza Radu Rosetti". Organizatorii garantează anonimatul expeditorului.

Pot participa tineri care nu au debutat editorial în proză și nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor.

Lucrările (schițe și povestiri) vor fi expediate pe adresa: Biblioteca Municipală ,,Radu Rosetti", Bulevardul Oituz nr. 13 A, Cod poștal 601077, Onești, Jud. Bacău.

Data limită de primire a lucrărilor: 1 octombrie 2015.

Premierea va avea loc în data de 29 octombrie 2015. Pentru laureații concursului cu domiciliul în alte localități, premiile vor fi expediate prin poștă.

Relații la telefon: 0234/32.40.99, tel./fax 0234/31.22.02.

Lasă un comentariu