Semnal civic - UNPR Mureş – fuziune prin absorbţie cu PP-DD Mureş

După cum se cunoaşte, UNPR a semnat un Protocol de fuziune prin absorbţie cu PP-DD. În urma acestuia, UNPR îşi păstrează personalitatea juridică, denumirea integrală şi prescurtată, semnul permanent şi cel electoral, precum şi programul politic, în totalitate. La nivelul judeţului Mureş, în vederea punerii în operă a acestui protocol, s-a convenit semnarea unui aide-mémoire care stabileşte, din punct de vedere tehnic, logistic şi al principiilor politice modul concret în care UNPR Mureş absoarbe PP-DD Mureş. Prin acest aide-mémoire se stabilesc elementele de bază ale absorbţiei PP-DD Mureş de către UNPR Mureş, ţinând cont de protocolul încheiat la nivel central şi de situaţia particulară, la nivelul judeţului Mureş. Cu îndeplinirea prevederilor prezentului s-au însărcinat Dorin Dogaru (ex-preşedinte PP-DD Mureş) şi preşedintele UNPR Mureş dr. Ion Claudiu Puiac. Despre evoluţia procesului de absorbţie se va discuta săptămânal, în reuniunile care vor avea loc în fiecare marţi, de la ora 18, la sediul UNPR Mureş. Întrucât, prin procesul de absorbţie, PP-DD va fi radiat din Registrul partidelor politice, de la semnarea acestui aide-mémoire sunt interzise orice iniţiative politice, în numele PP-DD Mureş. De asemenea, sunt  interzise declaraţiile de presă, în numele PP-DD Mureş ori al oricărei organizaţii a acestuia, la nivelul judeţului Mureş. Membrii PP-DD Mureş absorbiţi de către UNPR, Mureş vor beneficia de toate drepturile şi obligaţiile reieşite din Statutul UNPR, iar situaţiile conflictuale, neînţelegerile şi orice alte probleme ale procesului de absorbţie se rezolvă exclusiv în baza Statutului UNPR şi în interesul Programului politic al UNPR Mureş. Mă folosesc de acest prilej pentru a ura bun venit noilor colegi. De asemenea, doresc să-i asigur pe vechii camarazi de partid de faptul că UNPR Mureş îşi va urma neabătut programul politic subordonat interesului naţional, bunăstării şi progresului.

Observaţiile şi sugestiile dumneavoastră le citesc şi ascult la email: claudiupuiac@gmail.com telefon: 0265323882. Vă aştept la audienţe, în fiecare joi, între orele 18-20, la sediul UNPR Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 42. 

Lasă un comentariu