Proiect: COMPENSAŢII BĂNEŞTI PENTRU PROPRIETARII DE PĂDURI CARE NU ÎŞI POT RECOLTA LEMUL!

Distribuie pe:

Până la 22 august 2015, pe site-ul oficial al Ministerului Mediului, se află în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care sunt prevăzute compensaţii de până la 500 de euro pe hectar pe an pentru proprietarii de păduri cu funcţie de protecţie sau din arii protejate, pentru masa lemnoasă pe care aceştia nu o pot recolta.

Beneficiarii schemei de ajutor urmează să fie proprietarii de păduri şi asociaţiile de proprietari de păduri, pe ale căror terenuri forestiere există restricţii de mediu aplicabile activităţilor forestiere. Fac obiectul schemei de ajutor de stat numai terenurile forestiere pentru care sunt elaborate amenajamente silvice aprobate prin ordin al ministrului Mediului.

Cuantumul ajutorului de stat este de maximum 500 de euro pe hectar pe an, în perioada iniţială, care nu poate depăşi cinci ani, şi de maximum 200 de euro pe hectar pe an, în perioada ulterioară, durata de aplicare a schemei de ajutor fiind până la 31 decembrie 2020.

Potrivit proiectului de act normativ, pădurile incluse în schemă sunt cele cu funcţii speciale de ocrotire a naturii, pentru care, prin lege, este interzisă orice fel de exploatare de lemn, pentru conservarea biodiversităţii (rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii peisagistige, care conservă resurse genetice deosebite) sau unde recoltarea nu este permisă deoarece ar conduce la degradarea terenului, la alunecări şi eroziune (deoarece aceste păduri sunt situate pe stâncării, grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime, cu alunecări active, precum şi terenuri cu pante de peste 30 grade, terenuri degradate sau nisipuri mobile neconsolidate, pădurile din zone cu pericol de eroziune), pădurile cu valoare genetică ridicată (cum ar fi cele de la mare altitudine, unde condiţiile de regenerare sunt foarte grele, păduri seculare, virgine şi cvasivirgine de valoare deosebită).

Pentru perioada 2015 - 2020, valoarea totală maximă aferentă schemei de ajutor este estimată la 297 milioane de lei, din care pentru anul în curs - 27 milioane lei, aferentă compensaţiilor pentru şase luni.

 

Lasă un comentariu