Ştiinţă şi... Religie

Distribuie pe:

„Dumnezeu este marele anonim, pe care nu-l poate numi nici un nume. Dumnezeu este prototipul etern al întregii frumuseţi. El este veşnic originea frumuseţii adevărate. Dumnezeu este binele, nu ca cea mai înaltă valoare, ci ca valoarea tuturor valorilor. Dumnezeu este mai mult decât raţiunea şi de aceea el nu poate fi sesizat cu gândirea. Dumnezeu este asemenea nemărginitei adâncimi a unei prăpăstii şi a infinitei depărtări a unui pustiu".

Plotin (204-270 d. Hr.), filosof grec, considerat părintele curentului filosofic cunoscut drept neoplatonism. El construieşte o doctrină originară expunând o filosofie extrem de sistematică. A încercat să concilieze în scrierile sale exigenţele raţionalităţii, caracteristică filosofiei greceşti, cu aspiraţiile mistice. Înainte de moartea sa în anul 270 după o grea suferinţă, el rosteşte: „Mă străduiesc să înalţ divinul din mine la divinul din univers".

***

„Iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului, ca să urce până le el".

Michelangelo Buonarroti (1475-1564), a fost alături de Leonardo da Vinci, cel mai important artist în perioada de vârf a Renaşterii italiene. Geniul său universal este deopotrivă oglindit de pictură, desen, sculptură şi arhitectură. A scris şi poezii, în special în genul sonetului şi madrigalului. Din îndemnul Papei Iuliu al II-lea realizează un mausoleu monument, la care lucrează 40 de ani, iar mai târziu pictează bolta Capelei Sixtine din Palatul Vatican, timp de 4 ani, fiind un proiect gigantic. În anul 1541 pictează Judecata de apoi, în aceeaşi capelă, cu peste trei sute de personaje. A fost numit arhitect-şef şi constructor al Bazilicii „Sfântul Petru". Lucrări ca: Statuia lui David, Sclav înlănţuit, Sclav murind, Magnificul, Giganţii, Ziua şi noaptea, Amurgul, Moise şi foarte multe altele, fac din opera marelui Michelangelo un „nemuritor printre muritori".

***

„Două lucruri sunt imposibile: a vedea cu ochii pe Dumnezeu şi a povesti dragostea".

Adrian Păunescu (1943-2010) A debutat în 1960 ca poet, fiind unul din cei mai prolifici autori români contemporani. S-a remarcat ca organizator al Cenaclului Flacăra, întrunire muzical-culturală, încurajând cultura de masă îndrăgită de publicul tânăr. Manifestă o critică asupra derapajelor politice şi neajunsurilor economice. Eugen Simion îl consideră „ultimul mare poet social român".

 „1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu