Revista Astra Reghineană - istorie, cultură, tradiţie, spiritualitate

Distribuie pe:

De curând a apărut revista Astra Reghineană, numărul 1 pe 2015, publicaţie social-culturală şi de informaţii, director fiind Marin Şara, publicaţie editată de Astra - Despărţământul Reghin şi tipărită cu sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Municipiului Reghin.

Despărţământul Reghin al Astrei s-a înfiinţat la 3/14 aprilie 1874, în urma dorinţei Comitetului Central al Asociaţiunii, ca satele din marginea câmpiei ardelene din partea de răsărit să intre în sfera de activitate a Astrei Reghin. Abia înfiinţat, despărţământul se împiedică în activitatea sa culturală de organele administrative maghiare. Primul preşedinte al acestui despărţământ a fost Ioan P. Maior, lui îi urmează Patriciu Barbu, de numele căruia se leagă şi înfiinţarea băncii Mureşiana, urmează apoi la conducere protopopul greco-catolic Petru Uilăcan, apoi protopopul ortodox Galaction Şagău, apoi avocatul dr. Ion Harşia, apoi protopopul ortodox Vasile Duma, apoi dr. Eugen Nicoară, cu multe realizări. Din această succesiune, se desprinde clar ideea că la conducerea acestui despărţământ au ajuns numai figuri reprezentative, oameni activi şi cu mult prestigiu public, oameni harnici, care au adus nenumărate sacrificii pe altarul activităţii Astrei. Cuvintele sunt prea sărace pentru a evidenţia măreţia şi importanţa faptelor săvârşite de Astra reghineană în acea perioadă.

Şi astăzi activitatea Astrei reghinene este una de mare anvergură. În jurul inimosului preşedinte prof. Marin Şara, astriştii reghineni desfăşoară o serie de activităţi memorabile, pe măsura celor care au avut loc în trecut. Cea mai importantă realizare a Astrei reghinene, din vremurile de azi, este organizarea la Reghin a celei de-a 109-a Adunări Generale a Asociaţiunii Astra, în perioada 17-19 octombrie 2014 (fiind cea de-a patra adunare generală din istorie care are loc la Reghin), acest eveniment constituind un moment istoric pentru această parte de ţară. Au luat parte la acel eveniment o serie de mari personalităţi ale culturii române, amintim aici doar prezenţa domnului Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române. Au fost de faţă şi multe alte personalităţi: profesori universitari, ierarhi, preoţi, istorici, arhivişti, cercetători etc., cu toţii aducându-şi din plin contribuţia la reuşita acestui moment istoric, de mare însemnătate pentru comunitatea reghineană. Istoria se scrie cu fapte măreţe şi cu oameni deosebiţi, reghinenii dovedind, încă o dată, că sunt iubitori de frumos, iubitori de cultură, de ţară şi de credinţă strămoşească.

Această Adunare Generală a Astrei de la Reghin, din octombrie 2014, este reflectată pe larg în paginile acestei reviste frumoase, realizată cu seriozitate şi profesionalism. De asemenea, sunt cuprinse în paginile revistei şi o serie de studii de înaltă ţinută, dedicate unor figuri emblematice ale Astrei din trecut sau din prezent. Sunt cuprinse şi unele studii referitoare la alte activităţi ale Astrei reghinene, studii referitoare la istoria, cultura, tradiţia, spiritualitatea acestor meleaguri binecuvântate.

Despărţământul Astrei de la Reghin are menirea principală de a menţine în această parte de ţară conştiinţa naţională mereu trează, vie şi veghetoare şi de a păstra nealterată identitatea noastră românească. Viaţa astriştilor de la Reghin este închinată ţării şi credinţei strămoşeşti, care permanent îi poartă pe calea adevărului şi a dreptăţii. În sufletele şi în inimile lor, se împreunează puterea de jertfă, sacrificiul cu dragostea de credinţa strămoşească, de ţară şi de neam. Viaţa lor e un imn al iubirii de neam. Ei reprezintă simboluri ale naţiunii române, exemple a căror fapte vor străluci în zările de viitor ale sfântului nostru neam românesc. Pentru vrednicia faptelor lor, se cuvine să le aducem cinstea, lauda şi toată preţuirea noastră, a celor ce simţim româneşte. Îi felicit pe toţi astriştii pentru toate faptele lor minunate. Îl felicit pe domnul prof. Marin Şara, pentru modul în care activează cu atâta sârg, dăruire şi devotament, la cârma despărţământului Astrei de pe aceste meleaguri reghinene binecuvântate, doresc să le urez tuturor astriştilor de aici mult succes în activitatea viitoare, şi totodată să îi asigur de cele mai nobile sentimente de respect, preţuire şi admiraţie pentru întreaga activitate a domniilor lor, desfăşurată de-a lungul timpului.

Îi felicităm pe toţi cei care au trudit la realizarea acestei memorabile reviste, pentru înaltul profesionalism de care au dat dovadă şi de această dată. Urăm viaţă lungă acestei reviste. De asemenea, urăm mult succes astriştilor de la Reghin şi de pretutindeni, în activităţile viitoare ale domniilor lor, desfăşurate pe multiple planuri.

TRĂIASCĂ ASTRA ROMÂNEASCĂ! 

Lasă un comentariu