Itinerar turistic - Mănăstirea Polovragi - judeţul Gorj

Distribuie pe:

Situată la intrarea în cheile Olteţului, care despart Masivul Parângului de Masivul Căpăţâni, într-un cadru pitoresc, la 55 km de municipiul Târgu Jiu, Mănăstirea Polovragi este atestată cu hramul Adormirea Maicii Domnului, din anul 1505, primii ctitori fiind cunoscuţi cu numele Radu Comisul şi Petru Spătaru. În anul 1648, Domnul Matei Basarab închină mănăstirea Sfântului Mormânt de la Ierusalim, stabilind să plătească anual din veniturile realizate 50 de taleri. În perioada închinării la Sfântul Mormânt, mănăstirea a cunoscut o gravă ruinare materială. În anul 1693, voievodul Constantin Brâncoveanu răscumpără mănăstirea de la patriarhul Ierusalimului, încredinţând-o stareţului Mănăstirii Hurezi. În anul 1712, este împodobită cu pictură, capodoperă a artei brâncoveneşti. Până în anul 1968 a funcţionat ca mănăstire de călugări, dată după care a fost transformată în mănăstire de maici. În perioada 1972-1978 s-a restaurat întregul complex monahal. În prezent aici vieţuiesc 32 de maici, care se nevoiesc după principiul „roagă-te şi munceşte". În ultimii ani s-a restaurat şi Biserica Bolniţei cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae şi s-au construit două case monahale, chilii, trapeză şi atelier, s-a împrejmuit mănăstirea în exterior cu zid din piatră. Turiştii pot vizita Peştera Polovragi şi Peştera Muierii din apropiere, iar cei care vor să înnopteze în zonă, au la dispoziţie numeroase pensiuni şi un hotel. De hramul Sfânta Marie Mare, „Adormirea Maicii Domnului", aici vin creştini din toată ţara, la un ceas de rugăciune.

 

Lasă un comentariu