Slujire, învăţământ, cultură

Distribuie pe:

Interlocutor, pr. dr. Claudiu-Dorin Chiorean, inspector şcolar, disciplina religie, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş

Stăm de vorbă cu prea cucernicul părinte dr. Claudiu-Dorin Chiorean, parohul bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului" şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din Reghin - Iernuţeni şi în acelaşi timp, inspector şcolar la disciplina religie din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, un preot tânăr, harnic, râvnitor, teolog erudit, cu dragoste multă faţă de Dumnezeu, de Biserică şi de oameni. Vă mulţumim Părinte Chiorean, pentru bunăvoinţa de a purta acest dialog, aici la umbra sfintei biserici, care în urmă cu două decenii primea harul sfinţeniei, prin binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist Arăpaşu, Patriarhul României de atunci, cel vrednic de aleasă cinstire şi de pioasă aducere aminte.

- Spuneţi-ne câteva cuvinte despre anii copilăriei şi ai tinereţii, despre anii de şcoală şi de facultate.

- Anii copilăriei şi tinereţii mele sunt legaţi de familia mea, care mi-a îndrumat, în gând şi în faptă evoluţia în carieră, fiindu-mi model, reazem, oază de linişte, pace şi dezvoltare psiho-socială şi comunitară.

M-am născut la data de 13 octombrie 1975 la Reghin, primii trei ani ai vieţii i-am petrecut în Batoş, unde tata - Părintele Vasile - era preot paroh. După aceşti trei ani, când tatăl meu a fost numit preot în parohia Reghin - Iernuţeni, cu toată familia ne-am mutat acolo. Primele patru clase le-am făcut la Şcoala Generală nr. 7 - Iernuţeni, iar clasele gimnaziale la Şcoala Generală Nr. 6 din Reghin. Un an de liceu am făcut la Liceul nr. 2 din Reghin, apoi am studiat doi ani la Seminarul Teologic Ortodox „Simion Ştefan" din Alba Iulia şi trei ani la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj Napoca. Studiile universitare le-am urmat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia între anii 1996 - 2000. În perioada 2000 - 2001 am urmat la Cluj Napoca, în cadrul Universităţii „Babeş Bolyai" cursurile de Masterat, Ciclul de Studii aprofundate, la specializarea Teologie Biblică - Practică.

- Aţi făcut studii doctorale în afara hotarelor ţării, aţi fost cleric în străinătate, ce impresii ne puteţi împărtăşi, legat de aceste aspecte?

- Am fost student bursier la Institutul de Liturgică - Pastorală din Padova - Italia, unde am urmat cursurile unui nou Masterat, apoi am făcut studii doctorale, elaborând teza cu titlul Interacţiunea dintre rit şi credinţă în slujba Botezului. Mărturia Sfântului Vasile cel Mare, teză susţinută în 29 martie 2011, în urma căreia am primit titlul ştiinţific de doctor. În timpul studiilor, mai precis în data de 22 mai 2005, am fost hirotonit diacon de către Preasfinţitul Siluan pe seama parohiei „Sfânta Lucia" din Veneţia - Mestre, unde am slujit până în anul 2009, când am revenit în ţară. Legătura românilor cu patria mamă şi inclusiv a mea, se făcea simţită la fiecare Sfântă Liturghie şi îndeosebi la manifestările prilejuite de Sărbătoarea Naţională a României, ziua de 1 Decembrie. Rolul credincioşilor români în rândul societăţii italiene era acela de catehizare şi apropiere de Dumnezeu într-un mod mai profund şi în acelaşi timp simplu.

- Părinte Chiorean, sfinţia voastră continuaţi o tradiţie spirituală deosebită. Care este viaţa spirituală a parohiei dumneavoastră în momentul de faţă?

- La revenirea în ţară, prin grija Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, actualul Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, care mi-a dat recomandarea de a pleca bursier în străinătate, văzându-se dorinţa mea de a reveni în ţară, a hotărât de a aplica experienţa dobândită în străinătate, atât pe plan intelectual cât şi social - pastoral, în cadrul Parohiei Ortodoxe Iernuţeni, aşezându-mă mai întâi ca şi diacon, iar din 21 noiembrie 2010, ca preot paroh, prin pensionarea părintelui Vasile Chiorean, tatăl meu. În cadrul parohiei noastre, săvârşim cu drag slujbe în duminici şi sărbători, prin implicarea activă a trei generaţii: tatăl meu - preot pensionar Vasile Chiorean, subsemnatul - preot paroh Claudiu - Dorin Chiorean şi fiul meu - Iustin Chiorean. O atenţie sporită acordăm cazurilor mai speciale, şi îndeosebi a bolnavilor şi a celor nevoiaşi. De curând, atenţia mi-a fost îndreptată şi spre cunoaşterea locurilor cu încărcătură spirituală înaltă, organizând pelerinaje la aceste locuri: Mănăstirea Prislop, Arhiepiscopia Alba Iulia, Mănăstirea Râmeţ etc.

- Ce activităţi desfăşuraţi cu tineretul la nivel de parohie?

- Menţionez aici, în primul rând, organizarea unor serbări cu ocazia marilor praznice: Naşterea Domnului, Învierea Domnului, hramul bisericii noastre: Adormirea Maicii Domnului. Menţionez, de asemenea, organizarea unei şcoli de vară la nivelul parohiei, cu titlul „Crede, trăieşte, iubeşte", la care iau parte copii cu vârste între 7-19 ani, împreună cu doamna preoteasă, profesor Ana Maria Chiorean. Parohia are o bibliotecă pusă la dispoziţia tinerilor doritori de cunoaştere a spiritualităţii ortodoxe. Îi educăm şi îndrumăm pe tineri în spiritul iubirii de patrie, credinţă şi neam, prin participarea la evenimentele culturale desfăşurate la nivel de municipiu. Nutrim gândul apropierii tinerilor de Biserică, mama tuturor creştinilor.

- Sunteţi inspector şcolar la disciplina religie, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş. Care sunt responsabilităţile dumneavoastră în această funcţie?

- Începând cu data de 1 septembrie 2013, activez ca inspector şcolar în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, la disciplina Religie Ortodoxă şi Greco-Catolică. În această calitate, coordonez proiecte educaţionale, tabere pentru tineret, concursuri şi festivaluri cu specific religios. De asemenea, organizez activităţi la nivel de judeţ pentru răspândirea tradiţiilor şi obiceiurilor legate de marile sărbători creştine (tradiţii pascale şi de Crăciun); coordonez activitatea profesorilor de religie, prin organizarea de cercuri metodice la nivel de zone, pentru formarea cadrelor didactice debutante, pentru cunoaşterea profesorilor şi a nevoilor lor. Anual, organizez întâlnirea tuturor profesorilor de religie din judeţ, pentru comunicarea noutăţilor şi pentru pregătirea fiecărui an şcolar din punct de vedere formativ. Prin consultarea cu ei dezbatem nevoile şi greutăţile unora, precum şi extinderea unor activităţi deosebite ale unora dintre ei şi în alte unităţi şcolare.

- Cum este văzută religia azi, în cadrul învăţământului? Elevii au interes pentru ora de religie?

- Ne bucurăm că ora de religie şi-a găsit locul în sufletele elevilor şi de acolo în planul-cadru a sistemului de învăţământ. Interesul elevilor pentru participarea la orele de religie se vede în rezultatele obţinute la diferite concursuri zonale, judeţene, interjudeţene şi naţionale. Dorinţa elevilor de a fi cunoscuţi în interiorul lor se vede în cadrul activităţilor extraşcolare, unde ei organizează momente artistice variate, după darurile cu care au fost înzestraţi fiecare. Prin rotaţie, aceste activităţi se localizează în unităţi şcolare individuale, la ele participând şi elevi din alte unităţi şcolare.

- Cum colaboraţi cu preoţii?

- Un ajutor în aceste activităţi cu tinerii ni-l oferă părinţii protopopi din fiecare zonă a judeţului şi preoţii care se implică în cunoaşterea şi dezvoltarea psiho-fizică a tinerilor din parohia lor. În acest scop, la nivel de Arhiepiscopie, s-a dat o circulară, prin intermediul căreia preoţii sunt chemaţi să sprijine activităţile profesorilor de religie şi să creeze legătura dintre Biserică şi Şcoală, prin participarea la acţiunile cu caracter cultural - religios din unitatea şcolară situată în parohia lor.

- Care sunt gândurile de viitor, ce proiecte de viitor aveţi?

- Pe viitor, dorim continuarea pelerinajelor şi a întâlnirii credincioşilor din parohie, organizarea de alte activităţi cu tinerii şi închegarea unui grup de iniţiativă, participarea activă a tinerilor la Sfânta Liturghie, prin organizarea unui grup coral cu tinerii din parohia noastră, dezbaterea unor teme cu caracter religios în timpul Postului Mare şi a Postului Sfintei Mării în cadrul unor ateliere de lucru, cunoaşterea naturii prin ieşirea în mijlocul ei şi prin vizitarea unor locuri în care au vieţuit oameni sfinţi.

- Apropiindu-ne de finalul discuţiei noastre, vă rugăm să transmiteţi un gând de suflet pentru cititorii cotidianului „Cuvântul liber".

- Transmit mulţumiri redacţiei cotidianului „Cuvântul liber", pentru preocuparea de a sublinia valorile adevărate şi profunde ale spiritului uman şi tuturor cititorilor acestui cotidian mureşean de mare prestigiu, le doresc pace în gând, hrană în cuvânt şi dragoste în fapte.

- Prea cucernice părinte Claudiu Dorin-Chiorean, vă mulţumim pentru acest minunat dialog, pe care l-am purtat cu sfinţia voastră, vă dorim mult succes pe viitor, atât în slujirea pastorală ca preot paroh, cât şi în activitatea de coordonare a învăţământului religios mureşean, în calitate de inspector şcolar.

 

Lasă un comentariu