SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ÎNFIINŢAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI ÎN DOMENIUL AGRICOL ŞI SILVIC

Săptămâna trecută, Guvernul a modificat şi completat OG nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice.

Prin noile reglementări, se introduce posibilitatea înfiinţării grupurilor şi organizaţiilor de producători în domeniul agricol şi silvic, cu sprijin financiar disponibil prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, în scopul adaptării producţiei acestora la cererile pieţei, comercializării comune a bunurilor pe piaţă, centralizării vânzărilor şi aprovizionării cumpărătorilor cu ridicata, precum şi îmbunătăţirii proceselor de organizare şi inovare.

Noi criterii de recunoaştere a grupurilor

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Guvern redacţiei noastre, se introduc noi criterii pentru recunoaşterea grupurilor şi organizaţiilor de producători, astfel: „Criterii generale: să fie constituit/ă din cel puţin cinci membri care au calitatea de producători agricoli şi/sau silvici; să deţină un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor; să dispună de personal calificat corespunzător grupei de produse şi/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să îşi prevadă în actul constitutiv ca, în primul an de la recunoaştere, să dispună de acest personal sau să contracteze servicii de specialitate; prevederi din actul constitutiv şi/sau statut care conţin obligaţii ale membrilor.

Criterii specifice: începând cu al doilea an de la recunoaşterea ca grupuri sau organizaţii ale producătorilor, acestea trebuie să dovedească prin evidenţă contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producţiei comercializate în comun pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obţinut recunoaşterea. Valoarea minimă este stabilită la 30.000 de euro, echivalent în lei, pentru grupurile de producători, şi de 100.000 de euro, echivalent în lei pentru organizaţiile de producători De asemenea, grupurile şi organizaţiile de producători trebuie să dovedească faptul că cel puţin 51% din producţie provine de la propriii membri".

Avizele emise până acum rămân valabile

Totodată, actul normativ conţine mai multe prevederi menite să preîntâmpine perturbarea condiţiilor de asociere şi de funcţionare a grupurilor de producători recunoscute preliminar, care au fost înfiinţate şi funcţionează în temeiul altor reglementari europene ce nu fac obiectul prezentei ordonanţe, cele constituite în conformitate cu Regulamentul (UE) 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate.

„Pentru a asigura funcţionarea entităţilor recunoscute până în prezent, fără a li se aduce atingere prin discriminare, avizele de recunoaştere pentru grupurile/organizaţiile de producători din domeniul agricol emise până la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe îşi păstrează valabilitatea pe durata îndeplinirii criteriilor pentru care au primit recunoaşterea.

În vederea neperturbării activităţii de recunoaştere aflată în desfăşurare, s-a impus o normă tranzitorie cu privire la procedura de examinare a cererilor de solicitare a recunoaşterii ca grup de producători/organizaţie de producători aflate în curs de soluţionare şi pentru care nu s-au emis avize de recunoaştere/decizii de respingere până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, procedură care se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora", se precizează în comunicatul de presă al Guvernului.

Informaţii suplimentare

„Ordonanţa Guvernului nr.37/2005 creează cadrul juridic privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători care au drept scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice.

Chiar dacă grupurile de producători au primit sprijin financiar pentru înfiinţare şi funcţionare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, în anul 2013, numărul acestora era doar de 122. Modificările propuse au menirea de a facilitata asocierea producătorilor, precum şi accesul pentru înfiinţarea grupurilor de producători la fonduri europene prin PNDR 2014 -2020", mai arată sursa citată.

 

Lasă un comentariu