De la 1 octombrie, SALARIILE PERSONALULUI DIN SĂNĂTATE CRESC CU 25%

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 35/2015, apărută în Monitorul Oficial nr. 669, din 2 septembrie a.c., de la 1 octombrie 2015, salariile şi sporurile personalului din sistemul public de sănătate vor creşte cu 25%.

Căror venituri li se aplică majorarea

„Începând cu data de 1 octombrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor funcţiei de bază, salariilor funcţiei de bază, indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din sistemul public sanitar, precum şi personalul din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015. O creştere de 25% se va aplica şi pentru sporuri, indemnizaţii, compensaţii şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut, solda lunară brută, salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, dacă personalul medical îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii", se precizează în actul normativ.

Cine beneficiază de majorări salariale

Concret, creşterile se vor aplica pentru personalul din unităţile sanitare publice cu şi fără paturi; personalul din centrele de diagnostic şi tratament; personalul din centrele medicale; personalul din centrele de sănătate; personalul din centrele de sănătate multifuncţionale; personalul din unităţile specializate de urgenţă şi transport sanitar publice; personalul din unităţile sanitare aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie; personalul din cabinetele medicale şi de medicină dentară, de unitate, ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi ale Serviciului Român de Informaţii; personalul din reţeaua de medicină şcolară, asistenţa medicală comunitară, precum şi din alte unităţi sanitare şi medico-sociale publice; personalul din unităţile nominalizate în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, finanţate integral de la bugetul de stat şi din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Sanătăţii; personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi auxiliar sanitar din penitenciarele-spital, precum şi din cabinetele medicale organizate la nivelul unităţilor penitenciare; personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din structura medicală a sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională; personalul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii.

Lasă un comentariu