Diplomele absolvenţilor de studii superioare neautorizate vor fi recunoscute!

Absolvenţii care au fost înscrişi înainte de anul 2011 la programe neautorizate au dreptul să beneficieze de acte de studii, recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor, prevede OG nr. 42/2015, apărută în Monitorul Oficial nr. 659, din 31 august a.c.

Actul normativ a fost adoptat de Guvern săptămâna trecută, la iniţiativa Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS), ca urmare a numărului mare de procese pe această speţă pe care instituţia le-a pierdut.

La diplome recunoscute vor avea dreptul persoanele care au absolvit programe de studii care atestă finalizarea acestora, absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior acreditate şi care au fost înmatriculaţi, după caz, la programe de studii organizate la forme de învăţământ şi (sau) în spaţii neautorizate; la programe de studii organizate în limba de predare neautorizată; peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată; la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data înmatriculării; la programe autorizate (acreditate), cu nerespectarea condiţiilor de înmatriculare sau mobilitate.

Vor fi recunoscute diplomele absolvenţilor care au susţinut examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior, şi anume: de licenţă, pentru ciclul de studii universitare de licenţă sau examen de diplomă pentru învăţământul din domeniul ştiinţelor inginereşti; de disertaţie, pentru ciclul de studii universitare de master; de susţinere publică a tezei de doctorat; de certificare, pentru programele de studii postuniversitare de tip specializare; de selecţie, care precedă examenul de licenţă, în cazul studenţilor (absolvenţilor) care provin de la instituţii de învăţământ superior şi (sau) programe de studii care au intrat în lichidare.

Totodată, vor fi recunoscute şi diplomele absolvenţilor înmatriculaţi la programe de studii autorizate sau acreditate organizate la forma de învăţământ ID şi care au parcurs doi ani de studii într-un singur an.

Noile reglementari stabilesc că o astfel de diplomă este recunoscută de stat şi reprezintă un înscris oficial, care oferă accesul la muncă sau la continuarea studiilor. Persoanele fizice sau juridice care, în procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor, nu vor recunoaşte validitatea diplomelor eliberate de facultăţile acreditate riscă amenzi cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei.

Potrivit datelor MECS, de recentul act normativ vor beneficia aproximativ 70.000 de absolvenţi de studii superioare, cei mai mulţi provenind de la Universitatea „Spiru Haret".

 

Lasă un comentariu