Concursul Naţional de Poezie „Octavian Goga"

Pentru omagierea operei şi personalităţii unuia dintre cei mai valoroşi poeţi români, Octavian Goga, Muzeul Memorial „Octavian Goga" din Ciucea în colaborare cu Consiliul Judeţean Cluj, Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Cluj şi Uniunea Scriitorilor - Filiala Cluj organizează Concursul Naţional de Poezie „Octavian Goga". Concursul este deschis tuturor creatorilor de literatură din ţară.

La concurs pot participa orice autori, indiferent dacă sunt membrii ai unor asociaţii profesionale sau dacă au volume publicate sau nu.

Textele dactilografiate în două exemplare, se vor expedia până în data de 21 septembrie 2015 pe adresa: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Cluj, Piaţa Unirii nr.1, 400433 Cluj-Napoca, tel /fax: 0264/59.76.16. Textele trimise nu se înapoiază.

Fiecare concurent va mai expedia alăturat şi un scurt CV conţinând numele, prenumele, vârsta, adresa, numărul de telefon şi un rezumat al activităţii literare.

Se vor expedia maximum 10 poezii.

Fiecare plic va purta menţiunea: Pentru concursul „Octavian Goga".

Premianţii ultimilor două ediţii sunt rugaţi să nu trimită texte .

MUZEUL MEMORIAL „OCTAVIAN GOGA" va acorda premii constând în publicaţii proprii ale muzeului.

Festivitatea de premiere va avea loc la Muzeul Memorial „Octavian Goga" din Ciucea, în 4 octombrie 2015.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264/59.76.16 - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Cluj, persoană de contact: Victor Cubleşan.

 

Lasă un comentariu