Legea cetăţeniei române a fost modificată

Cetăţenii străini sau persoanele fără cetăţenie care au contribuit în mod semnificativ la promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti vor putea dobândi cetăţenia română în condiţii mai facile decât cele reglementate până acum.

Astfel, în cazul persoanelor care ar putea contribui în mod semnificativ la promovarea imaginii României prin performanţe deosebite în domeniul sportului, cetăţenia română se acordă prin Hotărâre de Guvern iniţiată de Ministerul Tineretului şi Sportului, pe baza avizului Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, care verifică îndeplinirea de către solicitanţi a următoarelor condiţii stipulate în legislaţia în vigoare: dovedesc, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprind sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu au întreprins asemenea acţiuni; au împlinit vârsta de 18 ani; sunt cunoscuţi cu o bună comportare şi nu au fost condamnaţi în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care să le facă nedemne de a fi cetăţeni români.

O altă modificare adusă Legii cetăţeniei române stipulează că cetăţenia română poate fi obţinută de către cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie care a contribuit în mod semnificativ la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu au întreprins asemenea acţiuni; a împlinit vârsta de 18 ani; este cunoscută cu o bună comportare şi nu a fost condamnată în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care să le facă nedemne de a fi cetăţeni români. În această ipoteză, cererea de acordare a cetăţeniei române se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

În plus, actul normativ se referăşi la persoanele care pot solicita redobândirea cetăţeniei române, pentru a se reglementa situaţia persoanelor care fac dovada naşterii lor sau a ascendenţilor lor până la gradul III anterior înfăptuirii Marii Uniri din anul 1918, pe teritorii care la acea dată nu aparţineau statului român, persoane care nu au dobândit cetăţenia română nici prin naştere şi nici prin adopţie, aşa cum stipulează în prezent norma juridică.

Potrivit datelor Guvernului, în primele opt luni ale anului 2015, au fost înregistrate 49.501 cereri de acordare şi de redobândire a cetăţeniei române, din care 49.148 au fost cereri de redobândire a cetăţeniei. Comparativ, în cursul întregului an 2014 au fost înregistrate 21.664 cereri de acordare şi redobândire a cetăţeniei, din care 21.124 au vizat redobândirea cetăţeniei române.

Lasă un comentariu