Mihai Suciu - OBLIGAŢI TIMPULUI LOR

„Interviurile sunt ca dragostea: e nevoie măcar de două persoane ca să le facăşi ies bine numai dacă aceste persoane se iubesc. Dacă nu este aşa, rezultatul va fi un şir de întrebări şi răspunsuri, din care, în cel mai rău caz, poate să iasă un copil, dar niciodată nu va rămâne o amintire frumoasă". (Gabriel Garcia Marquez)

Reunite sub acest motto, inspirat ales şi rezumând, practic, demersul publicistic al autorului , interviurile cuprinse în noul volum al lui Mihai Suciu, lasă, fără îndoială, „amintiri frumoase", într-o lume receptată drept una „în destructurare, de un egoism feroce, alimentat de un pragmatism neîndurător, suficientă sieşi şi repudiind valoarea autentică, debusolată, lipsită de orice grilă în definirea valorilor trainice, creative, convergente progresului". În contrapondere, Mihai Suciu propune necesitatea revenirii la repere, modele şi valori tradiţionale. Fie că e vorba de gânditori ai contemporaneităţii, de scriitori, de artişti ori de medici, de interpreţi ai cântecului românesc, interlocutorii lui Mihai Suciu - academicianul Ion Băncilă, Mitzura Argnezi, Marin Sorescu, Matei Vişniec, Dumitru Solomon, Veta Biriş, Dumitru Fărcaş, Ştefan Hruşcăşi mulţi alţii sunt, prin cele ce au înfăptuit, „obligaţi timpului lor". Cu delicateţe şi discreţie, dublate de talent şi de o îndelungată experienţă gazetărească, autorul le „smulge" - spre a încredinţa tiparului - mărturisiri despre „obligaţii" care, odată asumate, sunt menite a transforma vieţile în destine.

 

Lasă un comentariu