Reducerea normei de venit în cazul activităţilor agricole

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 684, din 9 septembrie 2015, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole şi pentru aprobarea unor formulare.

Potrivit actului normativ, persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, cum ar fi îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice.

Pentru a beneficia de reducerea cotei de venit, este necesar să fie îndeplinite, cumuulativ, următoarele condiţii: venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit; pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale.

Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se fac, la cererea persoanelor fizice (asocierilor fără personalitate juridică), de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului, în conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal.

Totodată, actul normativ aprobă următoarele formulare: cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole sau efectivelor de animale; proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor; cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit; referat privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit şi decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit.

Lasă un comentariu