„Bani de liceu"

Distribuie pe:

Programul național de protecție socială „Bani de liceu" inițiat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice va continua și în anul de învățământ 2015/2016, conform legislației în vigoare. Beneficiarii acestuia, potrivit HG nr. 1488/2004, sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 de lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit. Sprijinul financiar se acordă pe baza unei cereri formulate de elev, cu autorizarea reprezentantului legal (cerere înregistrată în perioada 15 septembrie - 1 octombrie), însoțită de acte doveditoare, și pe baza unei anchete sociale întreprinse de autoritățile locale, potrivit legii.

 

Lasă un comentariu