Semnal civic - UNPR sprijină majorarea salariilor profesorilor

Distribuie pe:

UNPR a considerat întotdeauna că educaţia reprezintă un domeniu vital pentru funcţionarea şi dezvoltarea României şi că susţinerea acesteia de către statul român este un obiectiv de interes naţional. Având în vedere importanţa educaţiei pentru viitorul societăţii româneşti şi accelerarea ritmului ei de dezvoltare, UNPR consideră că orice discuţie privind modernizarea acestui domeniu trebuie fundamentată pe un dialog constructiv, deschis şi transparent între toţi actorii sociali, instituţionali şi politici implicaţi. Formaţiunea progresistă sprijină majorarea salariilor profesorilor, ca element esenţial pentru creşterea performanţei cadrelor didactice şi îmbunătăţirea nivelului mediu de pregătire al elevilor din şcolile generale şi licee. Chiar dacă mai sunt încă multe de făcut, îmbunătăţirea calităţii actului educaţional şi a infrastructurii şcolare au fost şi rămân priorităţi ale actualei guvernări. Pentru asigurarea condiţiilor necesare unui act educaţional de calitate, bugetul Educaţiei a crescut de la un an la altul, ţara noastră înregistrând o majorare a alocărilor de la buget pentru Învăţământ de la 2,5% din PIB, în 2013, la 3,2% în 2014 şi la 3,7% în acest an. Ca urmare, multe dintre unităţile şcolare au fost modernizate, în paralel desfăşurându-se inclusiv un program de dotare cu microbuze şcolare pentru a asigura transportul elevilor. Totodată, alături de măsurile destinate ameliorării condiţiilor în care se desfăşoară procesul de învăţământ, au fost depuse eforturi pentru îmbunătăţirea salarizării angajaţilor din sistemul de învăţământ prin reîntregirea salariilor şi majorarea salariilor profesorilor debutanţi cu 10%. De asemenea, amintesc programul de sprijin de 150 de euro acordaţi ca sumă forfetară, prin care profesorii au putut cumpăra cărţi şi materiale şcolare ori au putut merge la conferinţe sau programe de formare profesională. Nu în ultimă măsură, UNPR este preocupat şi de majorarea veniturilor personalului nedidactic. În pofida acestor incontestabile realizări, ca tată şi medic, sunt conştient că avem încă multe de făcut pentru ca învăţământul românesc să poată servi plenar interesului naţional. Doresc succes elevilor şi dascălilor lor în noul an şcolar!

Observaţiile şi sugestiile dumneavoastră le citesc şi ascult la email: claudiupuiac@gmail.com, telefon: 0265-32.38.82. Am reluat audienţele, în fiecare joi, între orele 18-20, la sediul UNPR Mureş, din Piaţa Trandafirilor nr. 42.

Lasă un comentariu