Muzeul Etnografic Deda - mărturie a românismului pe meleagurile Mureşului Superior

Deda, frumoasa aşezare de la poalele Călimanilor şi de pe malul drept al Mureşului, se distinge ca fiind cea mai importantă comunitate de pe Valea Mureşului Superior, acest ţinut mirific şi binecuvântat de Dumnezeu cu atâtea frumuseţi. Deda este aşezată acolo unde Mureşul, după ce iese din defileu, prinde curaj spre curgerea lui mai departe, ducând cu el frumuseţea locurilor şi a oamenilor pe care îi întâlneşte în cale. Este zona în care măreţii Călimani supraveghează, de la semeţia înălţimii lor, văzduhurile înconjurătoare şi povestesc parcă despre faptele minunate ale celor de dinaintea noastră.

Localitatea Deda este foarte veche, cu adânci rădăcini înfipte în istoria poporului român şi, implicit, în istoria Văii Mureşului Superior. Însă localitatea Deda este atestată documentar destul de târziu, apărând menţionată pentru prima dată în anul 1393. Astfel, localitatea Deda, pentru prima dată apare menţionată ca localitate de sine stătătoare în lucrarea lui Coriolan Suciu, lucrare intitulată Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, volumul I, apărut la Bucureşti, în anul 1967, la pagina 195.

Comuna Deda face parte integrantă din istoria zbuciumată a poporului român. La toate evenimentele istoriei au participat şi oameni din comuna Deda. Astfel, mulţi au căzut la datorie în cele două războaie mondiale. Când s-a realizat Marea Unire de la Alba Iulia, s-a hotărât să plece o delegaţie şi de la Deda. Astfel, la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia a fost prezentă o delegaţie din Deda, având în frunte pe Vancu Ioan, un om cu aprins spirit românesc, şi pe învăţătorul Ioan Borşianu. De asemenea, Deda reprezintă locul unde s-au născut o serie de mari personalităţi ale culturii şi spiritualităţii româneşti.

Prin personalităţile de marcă pe care le-a dat de-a lungul timpului, precum şi prin istoria, cultura, tradiţia şi spiritualitatea sa, Deda reprezintă un punct de reper pentru spaţiul transilvănean, o vatră pentru întreg neamul românesc. Deda este acel loc binecuvântat, un loc unde se îmbină armonios frumuseţea locurilor, cu hărnicia şi bunătatea oamenilor, atât a celor din trecut cât şi a celor de azi. Deda reprezintă acea vatră a românismului, a creştinismului curat şi sănătos, a respectului, a dragostei şi a legăturii indestructibile care trebuie să existe între toţi cei care simt româneşte şi a căror inimă vibrează intens pentru sfântul nostru neam românesc.

Inaugurarea Muzeului Etnografic Deda, într-o sfântă zi de mare sărbătoare creştinească, în ziua de marţi, 8 septembrie 2015, cu ocazia sărbătorii Naşterii Maicii Domnului, cunoscută în popor şi ca Sântămăria Mică, vine în deplin acord cu cele ce am spus mai devreme. Acest moment inaugural reprezintă un moment de cotitură pentru comunitatea dedeană şi pentru întreaga vale a Mureşului Superior, reprezintă un punct de reper pentru istoria îndelungată a acestei zone. În acest punct muzeal se întruchipează armonios tot ce înseamnă valori culturale, tradiţionale şi spirituale din această parte de ţară, din această parte a sfântului nostru Ardeal românesc. Muzeul acesta vine să ne povestească de faptele minunate ale celor de dinaintea noastră, tot aşa, dăinuind peste timp, va da mărturie şi de noi cei de azi, precum şi de toţi cei care vor veni după noi până la sfârşitul veacurilor. Spaţiul acesta transivănean este, rămâne şi va fi pentru totdeauna un izvor nesecat din care ţâşnesc adevăratele perle ale românismului. Un rol deosebit la amenajarea muzeului dedean, l-au avut Lucreţia Cadar, primarul comunei Deda şi distinsa cercetătoare reghineană Maria Borzan, care cu multă râvnă au trudit la edificarea acestui punct muzeal la Deda, care se dovedeşte a fi de importanţă majoră atât pentru comuna Deda, cât şi pentru toată Valea Mureşului Superior.

 

Lasă un comentariu