Procedurile de adopţie au fost simplificate

Distribuie pe:

Un proiect de lege ce vizează flexibilizarea procesului de adopţie, atât în cazul adopţiilor interne, cât şi al celor internaţionale a fost aprobat de Guvern, noul act normativ urmând să intre în vigoare după votarea lui în Parlament şi publicarea în Monitorul Oficial.

Proiectul de lege propune o serie de dispoziţii procedurale care să permită finalizarea unei adopţii (pentru toate cele trei etape - declararea adoptabilităţii, încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea adopţiei) într-o perioadă mai scurtă de timp. Astfel, termenul de apel în instanţa judecătorească va fi redus de la 30 de zile la 10 zile, iar primul termen de judecată va fi în 15 zile de la înregistrarea cererii. În plus, pentru judecarea cererilor de încredinţare în vederea adopţiei, nu va mai fi necesară citarea părţilor.

O altă situaţie reglementată este aceea în care, dacă după o perioadă de 6 luni de la instituirea măsurilor de protecţie specială, părinţii şi rudele copilului de până la gradul al patrulea nu sunt găsite, pot fi demarate procedurile de adopţie. Mai mult, termenul de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi eliminat.

Este vizată şi acordarea unui concediu de acomodare, cu o durată de maximum 90 de zile şi a unei indemnizaţii lunare pe durata încredinţării în vederea adopţiei, oricăruia dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit. Valoarea indemnizaţiei pentru cele 90 de zile de adaptare va în cuantum de 6,8 ISR (indicatorul social de referinţă care, în prezent, este de 500 de lei).

Persoanele care doresc să adopte un copil vor avea dreptul la timp liber în limita a 40 de ore pe an pentru efectuarea evaluărilor impuse de obţinerea atestatului şi realizarea potrivirii practice, fără afectarea drepturilor salariale.

Lasă un comentariu