1 OCTOMBRIE ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE • LANSAREA CAMPANIEI „Nu uita să-ţi suni BUNICII!"

Organizaţia Naţiunilor Unite a considerat, în anul 1990, că este necesar ca statele lumii să omagieze generaţiile vârstnice pentru contribuţia adusă de ei la dezvoltarea societăţii. Unul din aceste documente este Rezoluţia numărul 45/106 din 14 decembrie 1990, prin care ONU a stabilit ca ziua de 1 octombrie să fie înscrisă în calendarul lumii ca Zi Internaţională a Persoanelor Vârstnice. Un an mai târziu, pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU a adoptat rezoluţia 46/91 cu titlul „Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască mai bine ". Este vorba de 18 principii regrupate în cinci cuvinte: independenţă, participare, îngrijire, realizare personală, demnitate. Aceste principii consacră dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiţii de locuit şi îngrijire medicală, libertatea de a decide asupra vieţii personale şi profesionale, dreptul de a se exprima şi de a participa în activităţi sociale după pensionare, precum şi accesul la oportunităţi de învăţare adecvate vârstei.

În anul 2002, a doua Adunare Mondială privind Îmbătrânirea a adoptat Planul Internaţional de Acţiuni privind Îmbătrânirea, pentru a răspunde oportunităţilor şi provocărilor cu care se va confrunta populaţia în vârstă în secolul 21, şi, totodată, pentru a promova dezvoltarea unei societăţi pentru toate vârstele.

Printr-o serie de rezoluţii ulterioare, Adunarea Generală a ONU şi Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) au cerut guvernelor statelor membre ONU să elaboreze cu prioritate programe vizând sprijinirea persoanelor de vârsta a treia. În acest sens, în cadrul guvernelor statelor lumii au fost înfiinţate departamente specializate pe acest gen de probleme.

A existat multă vreme tendinţa de a considera persoanele vârstnice ca un segment inactiv din punct de vedere social. Din fericire, se reconsideră această atitudine.

Proverbul românesc „Cine nu are bătrâni, să-şi cumpere", remarcă nevoia firească de bătrâni a oricărei societăţi, respectul pe care această categorie de vârstă o impune. Am adăuga aici că cei care îi au pe bătrâni să îi respecte, să le valorifice experienţa de viaţă, sfaturile, înţelepciunea. Românii încep să înveţe şi să inţeleagă care sunt avantajele interacţiunii între generaţii. Tot mai des, vedem tineri dornici să comunice, să lucreze împreună, să îi ajute. În acest mod ei se simt utili şi valorificaţi.

„Când mă gândesc la vârstnici, inevitabil mă gândesc la bunici, care îmi dau nostalgia copilăriei. «Bunici» este termenul cu care mă adresez rezidenţilor din Căminul pentru persoane vârstnice Târgu-Mureş. Puteţi observa că în alocuţiunile mele anterioare, niciodată nu am folosit termenul de bătrân, asistat etc. În mintea şi în sufletul meu toţi aceşti bunici poartă un loc aparte. Frumuseţea lor se naşte din faptul că «trăiesc în prezent», iar venirea lor în Căminul pentru persoane vârstnice Târgu-Mureş nu reprezintă un «punct terminus», a declarat dr. Anca Florea Mariela, directorul Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureş.

CAMPANIA „Nu uita să-ţi suni B-UNICII !" - mai multă comunicare între generaţii

Biografia unui cuvânt

Prin apartenenţa la specia umană, fiecare bunic este la fel ca ceilalţi. Şi totuşi, este unic nu prin unicitatea codului genetic, ci printr-o anumită originalitate determinată de trăsăturile de caracter, sentimente, convingeri, preferinţe, mod de a gândi, de a înţelege lucrurile, prin faptul că s-a născut într-o anumită zi, într-o anumită familie şi a parcurs un anumit drum în viaţă.

Astfel, „Bunicii" îmbină, într-un mod unic, trăsăturile universale, de grup, ale „Bunicilor", cu cele proprii, rezultând o persoană distinctă, irepetabilă, incomparabilă, fără seamăn, inconfundabilă, inegalabilă, neasemuită, neîntrecută, UNICĂ. Din perspectiva artistică asupra bătrâneţii, lecţia basmului „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte" ar fi următoarea: Prin existenţa sa „unică", individul accede la adevărata nemurire.

Vă invităm la o mai bună comunicare între generaţii.

Fii cât mai apropiat cu B-Unica ta şi cu cu B-Unicul tău!

Nu-I suna doar de Paşti şi Crăciun ca să vorbiţi scurt şi sec!

Sună-i cât mai des, lasă-i să te cicălească fără să te enervezi, ascultă-le aceeaşi întâmplare spusă şi data trecută!

 

Campanie online:

Facebook şi site-ul www.caminmures.ro

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=qZOgjlCyvCU

Campanie stradală:

1 Octombrie 2015 ora 12,00, Ceasul cu Flori, Centrul Târgu-Mureşului.

 

Lasă un comentariu