Simpozion pe teme paşoptiste, la „Avram Iancu"

Distribuie pe:

La Casa Memorială „Avram Iancu" din Târgu-Mureş a fost reluată seria manifestărilor dedicate unor personalităţi, momente şi evenimente memorabile, care au marcat istoria devenirii noastre naţionale.

Simpozionul de joi, 1 octombrie, organizat de Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu" - Filiala Târgu-Mureş, a avut ca temă „Remember Constantin Romanu-Vivu, prefect al lui Avram Iancu, erou martir al neamului", şi s-a bucurat de prezenţa, pe lângă membri ai filialei, şi de aceea a reprezentanţilor unor organizaţii cu obiective similare, din Târgu-Mureş şi din Reghin.

Moderatorul dezbaterilor, Ioan Berţa - preşedintele filialei mureşene a Societăţii „Avram Iancu" - i-a avut ca invitaţi pe prof. Simion Bui, publicistul Ilarie Gh. Opriş, preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici Târgu-Mureş, şi poetul Mircea Dorin Istrate, preşedintele Filialei Târgu-Mureş a Ligii Scriitorilor din România.

Personalitatea celui care a fost ilustrul prefect al lui Avram Iancu şi cel dintâi purtător al drapelului României (după cum se poate vedea în acuarela lui Kostake Petrescu reprezentând grupul de revoluţionari paşoptişti care a manifestat în faţa Palatului

Administrativ din Bucureşti pentru anularea Regulamentului Organic) a fost evocată de prof. Simion Bui, care a prezentat volumul „Constantin Romanu-Vivu", ediţie îngrijită de Constantin Valentin Bretfelean, Ilarie Opriş şi Constantin Bogoşel, şi cuprinzând capitole semnate de personalităţi ale vieţii spirituale mureşene - istorici, publicişti, artişti plastici, în rândul cărora se numără preşedintele ASTREI mureşene, Lazăr Lădariu, profesorii Simion Bui şi Dimitrie Poptămaş, muzeograful dr. Vasile Mureşan şi regretatul Vasile Netea, într-un efort comun de a restitui şi a întregi imaginea generaţiei de paşoptişti ardeleni, făuritori de istorie, ale căror fapte au stat la temelia edificiului conştiinţei naţionale.

În cadrul simpozionului, publicistul Ilarie Opriş a prezentat lucrarea literatului reghinean Alexandru Ceuşianu, „Vremuri de osândă", apărută în 1935 (şi „dispărută" imediat, din motive lesne de înţeles, în contextul politic al vremii), carte „refăcută" cu eforturi uriaşe, după textele existente la Biblioteca Judeţeană Mureş, sub îndrumarea prof. Ioan Ranca şi Dimitrie Poptămaş, cu sprijinul Asociaţiilor culturale „Constantin Romanu-Vivu" din Târgu-Mureş şi „Sfântu Gheorghe" din comuna Sângeorgiu de Mureş. Volumul, aflat „la a doua viaţă", după cum remarcă dr. Ioan Ranca, autorul prefeţei, este axat pe descrierea evenimentelor ce au marcat oraşul Reghin şi împrejurimile acestuia în anul revoluţionar 1848-1849. Exemplare din acest volum au fost oferite participanţilor la simpozion, manifestare ce s-a încheiat cu un moment poetic cuprinzând versuri din creaţia lui Mircea Dorin Istrate, în lectura autorului.

În fine, dar nu în ultimul rând, se cuvine să menţionăm gestul d-nei Lelia Pologea, membră a Uniunii Scriitorilor din România, care a lansat un semnal de alarmă în privinţa caracterului antidemocratic, anticonstituţional, ofensator la adresa culturii române, al Legii nr. 217/2015 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, în vigoare de la 30 iulie a.c. - cunoscută sub numele de „antilegionara" - lege a cărei abrogare este solicitată, printr-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Klaus Iohannis de zeci de intelectuali - profesori, cercetători, medici, artişti, preoţi etc. - îngrijoraţi de perspectiva reintroducerii instrumentelor de presiune şi cenzură şi a delictului de opinie în viaţa publică şi în cultură.

 

Lasă un comentariu