CALITĂȚILE ȘI VICIILE FIINȚEI UMANE DIN PERSPECTIVA VIEȚII COTIDIENE (XX)

Aceste reflecții, legate de calitățile și viciile umane, le-am selectat din peste 300 de cărți celebre din marea literatură clasică universală.

RĂTĂCIREA

Să nu uităm că fiecare își are rătăcirea sa de cum am văzut lumina zilei și am fost ridicați, ne aflăm necontenit în tot felul de absurdități și de multe ori în cele mai greșite păreri, încât s-ar crede aproape că am supt rătăcirea o dată cu laptele doicii.

Nu intra pe căi ce încă nu au fost încercate. Te rătăcești fără sfârșit de îndatăce ai început a te rătăci. Nu e ușor să schimbi convingerea unor suflete cuprinse de rătăcire. Ogorul rătăcirii dă ca roadă moartea.

RĂUL

Plin e pământul de rele, plin ca marea de apă. Să nu uităm că cel care pregătește un rău altuia și-l pregătește lui însuși. Nu există muritor și nici nu va exista unul căruia să nu i se întâmple vreun rău de cum se naște. Celor mai mari li se întâmplăși relele cele mai mari. Dupăce că prin firea omenească suferim atâtea rele, mai născocim pe deasupra mai multe decât cele inevitabile.

Nu e nimeni căruia să nu i se întâmple vreun rău sau care să fie ferit de el în viitor. De aceea nu trebuie săținem minte relele de odinioară. Pentru că cel mai mult rău oamenii și-l pricinuiesc singuri, încearcăsă nu faci din răul altuia bucuria ta, căci vei pica și tu în capcanele răului său.

Răul are multe nuanțe și gândește-te că vei scăpa de el, precum boala face bună și plăcută sănătatea, foamea săturarea, iar oboseala odihna.

RĂUTATEA

Un om rău e nefericit chiar și când crede că e fericit. Nu e ușor să își ascundă cineva mereu răutatea. Marele înțelept grec Demostene spunea că adesea îi vine în gând să piară cei răi, dar se teme ca nu cumva de pe urma acestei dorințe să facă cetatea cu desăvârșire pustie. Iată o cugetare de peste două mii de ani care esteși acum de mare actualitate.

Nimeni nu e rău de bună voie, căci răii nu se nasc totdeauna răi, ci fiindcă leagă prietenie cu oameni răi. Ei învață fapte ticăloase, vorbe urâte și insolente, crezând că tot ce spun aceia e adevărat. Cu privire la răutate, numai timpul îl arată pe cel drept, dar pe cel rău poți să îl cunoști într-o singură oră.

Cine e om rău, acela rămâne rău și la declinul vieții, de aceea omul rău trebuie evitat chiar când e împodobit cu învățătură.

REALITATEA

Eu consider că trebuie mai degrabăsă căutăm realitatea în lucruri, nu în cuvinte. Noi trebuie să căutăm realitatea însoțiți de adevăr, deoarece în general, lumea disprețuiește pe cei lipsiți de minte care părăsesc realitatea pentru un lucru nereal.

Lucrurile ce nu se întâmplă niciodată sunt adesea pentru noi tot rele prin efectele lor, ca și acelea care se întâmplă. Cu privire la realitate și virtuțile omului, am reflectat mult și am ajuns la concluzia că cei care posedă asemenea calități, pot realiza multe lucruri bune în viață.

 

Lasă un comentariu