Cartea Ioan Eugen Man, „Monumente de arhitectură religioasă românească din Târgu-Mureș"

Distribuie pe:

Avem în fața ochilor noștri sufletești, o nouă lucrare de excepție a domnului Ioan Eugen Man, intitulată „Monumente de arhitectură religioasă românească din Târgu-Mureș", carte apărută de curând sub egida Editurii „Vatra Veche" din Târgu-Mureș. E o carte de înaltă ținută, așa cum ne-a obișnuit deja domnul Ioan Eugen Man, prin profesionalismul său dus până la desăvârșire, o lucrare care vine să ne aducă în fața ochilor noștri sufletești bucuria întâlnirii cu niște comori vii ale spiritualității românești, aceste comori fiind reprezentate de bisericile românești construite în Târgu-Mureș, aceste monumente de arhitectură religioasă românească, aceste biserici care au devenit deja monumente ale neamului românesc și altare pe care se jertfește Fiul lui Dumnezeu în cadrul fiecărei Sfinte Liturghii, pentru ca toți credincioșii comunității să poată gusta la momentul potrivit din dulceața împărăției cerurilor. Aceste biserici sunt ca niște laboratoare în care se pregătește mântuirea credincioșilor și astfel posibilitatea acestora de a fi locuitori, alături de sfinți, în împărăția lui Dumnezeu.

Aceste biserici românești construite în Târgu-Mureș, în vremuri mai mult sau mai puțin îndepărtate, în vremuri mai mult sau mai puțin grele, beneficiază, în cadrul acestei lucrări de marcă, de o analiză de un înalt profesionalism din partea domnului Ioan Eugen Man. Considerăm că domnia sa este binecuvântat de Dumnezeu cu această pasiune pentru analizarea și studierea bisericilor din ținuturile mureșene și nu numai. Studiile sale sunt realizate cu maximă seriozitate, dovedesc o analiză amănunțită, acestea fiind rodul unei munci titanice.

În deschiderea acestei cărți, găsim o introducere, după care, primul capitol este reprezentat de un cadrul istoric extrem de important și de edificator. În capitolul al doilea, autorul prezintă primele biserici. Se referă în primul rând la prima biserică românească din Târgu-Mureș, biserică cunoscută și sub numele de Biserica lui Andrei Grecul, biserică, care, din păcate, din cauza unor incidente nedorite, a ars. Ioan Eugen Man prezintă apoi biserica de lemn „Sfântul Arhanghel Mihail" și Biserica de Piatră „Înălțarea Domnului", în cadrul ambelor biserici prezintă aspecte precum: istoria bisericii, descrierea bisericii și decorul pictural.

Capitolul al treilea este dedicat Catedralelor din Târgu-Mureș. În primul rând, autorul se referă la Catedrala mare ortodoxă, prezentând aici aspecte precum: acțiuni premergătoare anului 1924, bătălia pentru obținerea terenului, concursul de proiecte, construirea catedralei, pictura interioară (inițială), descrierea catedralei. Prezintă apoi Catedrala mică ortodoxă „Buna Vestire" (fosta biserică greco-catolică), aici prezentând aspecte precum: scurt istoric, dobândirea terenului, construirea catedralei, descrierea catedralei, pictura interioară (inițială).

În capitolul al patrulea, autorul se referă la biserica ortodoxă din Mureșeni „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil". Aici autorul prezintă mai multe aspecte, precum: scurt istoric, primele încercări, realizarea bisericii, descrierea bisericii, picture interioară. Volumul de față mai cuprinde, în partea sa de final, și o listă de abrevieri, bibliografie generală, anexe - care cuprind documente extrem de interesante și de importante, o listă a ilustrațiilor și un rezumat în limba engleză. Este o lucrare impresionantă, în care domnul Ioan Eugen Man tratează aceste monumente de arhitectură religioasă românească, atât din punct de vedere istoric, spiritual, cât mai ales arhitectural, domnia sa vine cu documente, cu planșe, să arate importanța acestor sfinte lăcașuri.

O biserică cu cât este mai veche cu atât este mai încărcată de istorie și de spiritualitate, arată sfințenie și continuitate. Cu atât mai mult bisericile acestea, adevărate monumente de arhitectură religioasă românească, au valoarea lor incontestabilă prin vechimea spiritualității lor și, de asemenea, prin mesajul de natură istorică pe care îl transmit. Ele exprimă vechime, continuitate și permanență pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Aceste plaiuri mirifice, de multe ori de-a lungul istoriei, au fost atât de încercate de greutăți, necazuri, vicisitudini, însă credința nezdruncinată a acestor oameni de aici și rugăciunile lor făcute la altarele seculare ale bisericilor lor au făcut ca pronia dumnezeiască să-i ocrotească de fiecare dată, să-i ferească de toate relele abătute asupra lor ca să-și poată continua viața în tihna specifică adevăratului creștin ardelean.

Considerăm că această lucrare reprezintă o contribuție extrem de importantă la cunoașterea bisericilor din Târgu-Mureș, monumente de arhitectură religioasă românească târgumureșeană. Bisericile acestea trebuie să prezinte interes deosebit pentru cei care sunt în măsură să le asigure existența și continuitatea. Această carte, este una de referință pentru spiritualitatea târgumureșeană, este o carte care trebuie să fie nelipsită din casele românilor din Târgu-Mureș, atât preoți cât și credincioși. Trebuie să fie studiată și analizată cu de-amănuntul, este o carte de suflet, pentru sufletele creștinilor însetate după Hristos. Valoarea acestor biserici este incontestabilă atât din punct de vedere spiritual, arhitectural cât și istoric, au dobândit deja și o importanță istorică și vor da mărturie, peste timp, despre vechimea și permanența românismului și a creștinismului curat și sănătos pe aceste meleaguri. Ele sunt mărturii vii despre viața și spiritualitatea oamenilor din Târgu-Mureș.

Credincioșii au o prezență efemeră pe pământ, însă Biserica este și rămâne pentru totdeauna. De aceea, toți oamenii, clerici și credincioși au datoria și obligația ca să se îngrijească ca sfânta Biserică din comunitatea lor să fie strălucitoare. Așa cum am spus, Biserica cu cât este mai veche cu atât este mai importantă, atât prin vechimea istorică cât și prin încărcătura spirituală. De aceea, este extrem de importantă grija pentru bisericile vechi. Bisericile acestea, monumente de arhitectură religioasă, sunt păstrătoare ale tradițiilor moșilor și strămoșilor noștri, astfel încât îngrijind de aceste mărețe biserici, credincioșii respectă pe strămoșii lor care s-au perindat pe respectivele locuri cu secole în urmă. Participarea la o sfântă slujbă într-o biserică monument al arhitecturii religioase, atrage după sine momente de înălțare duhovnicească și de intensă trăire religioasă.

Valoarea acestor biserici monumente de arhitectură religioasă românească din Târgu-Mureș este incontestabilă. Ele sunt mărturii vi despre viața și tradițiile celor de dinaintea noastră. Istoria zbuciumată și mediul geografic și-au pus amprenta pe sufletul mureșeanului și au dăltuit de-a lungul secolelor un tip de om dârz, harnic și mândru pe care nu l-au putut pleca nici vitregia vremurilor și nici asprimea climatului.

Îl felicit din suflet pe domnul Ioan Eugen Man pentru această minunată lucrare a sa, îi urez mult spor pe viitor în activitatea domniei sale și totodată îl asigur de statornica mea prietenie și de cele mai alese și mai nobile sentimente de respect, prețuire și admirație pentru întreaga activitate desfășurată de domnia sa de-a lungul timpului.

Lasă un comentariu