Valentin Marica şi cuvintele sale cele bune…

„Revin aceleaşi cuvinte.

Cerul e o cămaşă albă…

Aş putea s-o îmbrac

pentru când voi intra în ochiul păsării…"

(Valentin Marica - Revin aceleaşi cuvinte)

Joi, 15 octombrie, la Radio România Târgu-Mureş, Valentin Marica a revenit… un pic mai altfel, la pupitrul emisiunii sale de suflet, Tărâm de iubire, Cuvântul, pe care a realizat-o, neostenit, ani de-a rândul, convins că, aşa cum spunea Nicolae Titulescu, „sufletul trebuie trezit", şi că el trebuie trezit prin cuvânt.

Transmisă în direct, emisiunea a fost cu totul specială, dedicată realizatorului ei, cu prilejul împlinirii vârstei de 65 de ani, şi reunind în jurul sărbătoritului prieteni de o viaţă, colegi de breaslă, nume, voci şi condeie „grele", în spaţiul public şi publicistic transilvan.

Poet, gazetar, fruntaş al ASTREI, doctor în filologie şi ştiinţele comunicării, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti şi al Uniunii Scriitorilor din România, dr. Valentin Marica este cel de al 18-lea „nume adunat pe o carte", graţie unui generos proiect editorial, menit a promova elite, portrete profesionale cu valoare de model pentru generaţiile ce vor să vină, dar şi de a ţine mereu vie flacăra ce arde în inima românească a Harghitei şi Covasnei.

Colecţia „Profesioniştii noştri" - a explicat iniţiatorul proiectului, dr. Ioan Lăcătuşu - apare la Editura Eurocarpatica din Sfântu Gheorghe, sub egida Centrului European de Studii Covasna-Harghita, trei dintre volumele tipărite până în prezent fiind dedicate unor oameni de cultură mureşeni: Lazăr Lădariu - scriitor, poet, redactor-şef al cotidianului „Cuvântul liber", preşedinte al ASTREI mureşene - dr. Liviu Boar şi dr. Ioan Ranca, cercetători istorici.

Cuprinzând peste 800 de pagini, bogat ilustrat şi apărut în excelente condiţii grafice, volumul cuprinde un impresionant şi variat material publicistic, a cărui selectare şi structurare a constituit un demers pe cât de migălos, pe atât de dificil. Cartea - a explicat dr. Ioan Lăcătuşu - cuprinde trei mari capitole: peste 40 de „mărturisiri" despre omul şi scriitorul Valentin Marica, un capitol cuprinzând fragmente din opera sa, respectiv, un consistent capitol de studii şi referinţe biografice. „Alături de opera scrisă - a precizat dr. Lăcătuşu - va rămâne, în fonoteca de aur a Studioului Regional de Radio Târgu-Mureş, vocea sa inconfundabilă, în dialog cu tot ce a avut mai reprezentativ cultura românească în această perioadă, mărturii perene peste timp ale dăinuirii româneşti în vremuri de mari frământări şi schimbări sociale".

Mesajele, cuvintele de apreciere şi evocările din volum sunt semnate de intelectuali de marcă, personalităţi ce nu mai au nevoie de recomandări, mulţi dintre autori făcând parte din auditoriu: scriitorul şi publicistul Lazăr Lădariu, scriitorul şi editorul dr. Nicolae Băciuţ (care i-a acordat sărbătoritului, din partea Direcţiei de Cultură Mureş, Diploma „Opera Omnia"), părintele dr. Gheorghe Şincan, părintele dr. Silviu Negruţiu, publicistul dr. Mihai Suciu

şi-au prezentat cele mai recente întreprinderi pe… tărâmul cuvântului, materializate în participări la seminarii şi simpozioane literare, apariţii editoriale, constituindu-se, arăta prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, în tot atâtea „biografii şi repere identitare ce se adaugă patrimoniului de valori cu care Târgu-Mureşul aspiră, pe bună dreptate, la titlul de Capitală Europeană a Culturii".

Printre cei care au avut un cuvânt bun, de spus sau de scris, despre… cuvintele cele bune ale lui Valentin Marica se numără Mariana Cristescu - membră a Ligii Scriitorilor din România şi fostă colegă de radio a sărbătoritului, prof. Dimitrie Poptămaş, prof. Simion Adam din Zoreni (de la care am aflat că primul monument închinat Ţăranului Român va fi ridicat în satul de baştină al lui Valentin Marica), doctorul Onoriu Corfariu, prof. univ. dr. Vasile Dobrescu, prof. Valerica Duicu, poeta Ana-Maria Crişan, prof. univ. dr. Anca Sin, dr. Mariana Cheţan, prof. Răzvan Ducan, dr. Mariana Ploeşteanu, teatrologul Zeno Fodor, prof. univ. dr. Mia Avram, dr. Vasile Habor, prof. Vasile Şandor şi alte nume de marcă, pe care cititorul le va (re)descoperi în paginile volumului.

Au intervenit, în direct, prin telefon, adresând felicitări sărbătoritului, scriitorul Dan Rebreanu, care i-a fost dascăl, şi prof. Ligia Dalila Ghinea, editor al cărţii, alături de dr. Ioan Lăcătuşu.

Grupul Allegrissimo de la Palatul Copiilor, condus de prof. Eliza Bucur, alături de interpreţii Radu Pol şi Luigi Popescu au acordat… autografe muzicale, iar cântecele religioase interpretate de corul preoţilor de la Protopopiatul Luduş, sub îndrumarea părintelui Daniel Camară, au dat semn că - citând titlul celei mai recente cărţi a părintelui Gheorghe Şincan - „Dumnezeu aude tăcerile noastre".

Dedicată celui omagiat, poezia Mângâietorul de cuvinte, în lectura autorului, Mircea Dorin Istrate, a încununat un exerciţiu de admiraţie închinat CUVÂNTULUI BUN - scris cu apăsare în carte, murmurat, cu smerenie, în rugă, rostit cu iubire pentru sufletele de copii.

…Iar „acolo unde există carte, credinţă şi copii, înseamnă că, încă, e bine!" - a „diagnosticat", simplu şi lapidar, doctorul Onoriu Corfariu.

Lasă un comentariu