Sub privirile indiferente ale autorităților, pe Mureș în sus… abuzurile, ilegalitățile și batjocura se țin lanț!

În cadrul unei recente conferințe de presă, senatorul de Mureș Marius Pașcan a readus în centrul atenției publice realitatea existentă pe Valea Mureșului Superior, unde proprietarii de terenuri, păduri și pășuni nu își pot exercita dreptul de proprietate, recunoscut în urma unor procese îndelungate și costisitoare, fiind supuși unor abuzuri și ilegalități ignorate, dacă nu chiar încurajate, de către autoritățile competente. Parlamentarul mureșean a adresat, în acest sens, o (nouă) interpelare Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ministrului Grațiela Gavrilescu.

Situația proprietarilor de păduri din Deda, Răstolița, Stânceni, Lunca Bradului și Valea Gurghiului a constituit, în ultimii ani, subiectul unor ample anchete de presă, care au reflectat starea de tensiune din zonă, în urma includerii acestor proprietăți în Parcul Natural Defileul Mureșului Superior și Natura 2000, arie naturală protejată și administrată, în mod abuziv, de o societate comercială - Ocolul Silvic de regim Gheorgheni SA. În pofida prevederilor Constituției (art.44), care garantează și ocrotește proprietatea privată, respectivilor proprietari li se pretind avize, autorizații, studii de impact și diverse taxe pentru orice activitate pe care o desfășoară pe propriile lor terenuri. Mai mult, în urma câștigării licitației organizate de Ministerul Mediului, SC Ocolul Silvic de regim Gheorgheni și-a asumat un contract de administrare a ariei naturale protejate, în baza căruia trebuia să întocmească un Plan de management, sarcină de care nu s-a achitat nici până în prezent, contractul de administrare fiind, cu toate acestea, prelungit.

La ora actuală, pe pagina de internet a Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, este supus spre dezbatere publică „Regulamentul Parcului Natural Defileul Mureșului Superior și a siturilor Natura 2000" care conține, potrivit senatorului Marius Pașcan, „prevederi abuzive și de-a dreptul aberante": orice activitate desfășurată în zonă va fi avizată de APNDMS (Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior), construită pe scheletul SC Ocolul Silvic de regim SA; nu numai că vor fi percepute taxe pe proprietățile oamenilor, dar „administratorul" își asumă exclusivitatea organizării acțiunilor de silvoturism și impune proprietarilor interdicții aberante: potrivit art. 33 din Regulament, „este permisă recoltarea de ciuperci comestibile, fructe de pădure, plante medicinale pentru consum propriu, în limita cantității de 1 kg / persoană, pentru membrii comunităților locale din localitățile situate în interiorul Parcului Natural Defileul Mureșului Superior și al ariilor naturale protejate". Mai mult, potrivit aceluiași „regulament", APNDMS se substituie poliției, articolele 48 și 49 prevăzând că „în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul APNDMS are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte care constituie contravenții pe raza Parcului Natural și a ariilor naturale protejate… iar constatarea faptelor care constituie contravenții și aplicarea sancțiunilor se face de către personalul APNDMS".

Batjocura nu se oprește, însă, aici: regulamentul a fost postat pe pagina de internet a Ministerului Mediului fără a fi adus la cunoștință membrilor comunităților vizate, fără organizarea unor dezbateri publice, reprezentanții ministerului și cei ai Ocolului Silvic de regim Gheorgheni SA ferindu-se dă dea față cu oamenii pentru le oferi explicații.

„Lipsa de consultare reprezintă un act de cinism, lașitate și desconsiderare a cetățeanului, dincolo de ilegalitatea implicită. S-a postat regulamentul pe pagina de internet, pretextându-se crearea condițiilor pentru o dezbatere publică, or, se știe, cetățenii direct vizați, proprietari de terenuri, păduri și pășuni, în marea lor majoritate nu cunosc legislația specifică, nu au cunoștințe juridice necesare, sunt oameni cu mai puțină carte și nici măcar nu au acces la internet", se arată în interpelarea citată, prin care senatorul Marius Pașcan atrage îi atenția ministrului asupra acumulării, fără precedent, a tensiunilor în zona Mureșului Superior: „Este un cumul de abuzuri și ilegalități pe care îl girați, poate în necunoștință de cauză și vă solicit, de urgență, imperativ, să interveniți!"

Lasă un comentariu