Liber la tratamentele fără interferon!

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) informează că, începând cu 26 octombrie 2015, pacienții cu hepatită C și ciroză hepatică pot solicita vouchere care le permit să efectueze gratuit investigațiile necesare la întocmirea dosarelor pentru aprobarea tratamentului fără interferon.

„Pentru întocmirea dosarului, pacienții trebuie să se adreseze medicilor de specialitate care se află în relație contractuală cu casele de asigurări din cele noua centre desemnate, respectiv București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Sibiu, Târgu-Mureș, Timișoara și Oradea. Dosarul întocmit va fi depus la casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală medicul de specialitate (prescriptor sau curant), care îl va trimite apoi la CNAS. Comisia de specialitate a CNAS va analiza dosarele depuse în vederea aprobării și va verifica dacă acestea corespund criteriilor de eligibilitate. Decizia comisiei va fi comunicată pacientului de către casa de asigurări de sănătate unde acesta a depus dosarul. Pe lângă investigații, dosarul pacientului va conține, în mod obligatoriu, mai multe documente care se regăsesc pe site-ul www.cnas.ro, la secțiunea informații pentru asigurați-medicamente- tratament fără interferon. Tot la această secțiune, pacienții pot accesa un document cu informații utile privind modul de administrare a tratamentului fără interferon", precizează CNAS.

Lista laboratoarelor și centrelor de recoltare în care se vor efectua gratuit testările fibromax, genotipare și viremiile (investigații necesare la întocmirea dosarelor pentru aprobarea tratamentului fără interferon) este publicată pe site-ul CNAS, la secțiunea „informații pentru asigurați-medicamente-tratament fără interferon", http://www.cnas.ro/page/tratament-fara-interferon.html.

Lasă un comentariu